Skupaj razvijamo zeleni turizem v Občini Črna na Koroškem [VABILO]

Občina Črna na Koroškem se pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija. Njihovi aduti pri tem so: adrenalinski športi v naravi, razvejana družbena dejavnost ter bogata naravna in kulturna dediščina.

V Črni želijo turizem razvijati tako, da bo lokalna skupnost lahko uresničevala svoje razvojne pobude, pri tem pa bo ohranjena visoka kakovost naravnega in bivalnega okolja ter zagotovljeno povečanje prepoznavnosti občine v slovenskem in širšem prostoru.

Ker se zavedajo pomembnosti želja in potreb občanov ter različnih organizacij pri oblikovanju skupne turistične identitete, zato Občina Črna na Koroškem v sodelovanju z Umanotero vabi na delavnico

Skupaj razvijamo zeleni turizem

v četrtek, 17. marca 2022, od 15.00 do 18.00 ure v
Kulturnem domu Črna na Koroškem, Center 153, Črna na Koroškem

Read more

Podnebne skupščine [VABILO]

Mladi za podnebno pravičnost v sodelovanju z Umanotero, Focusom in Pravno-informacijskim centrom PIC v okviru projekta ClimACT v tednih pred podnebnim shodom (25. marca) organizirajo pet podnebnih skupščin, izmed katerih se bo večina odvijala po fakultetah po Sloveniji, ena pa bo potekala na spletu.

Read more

Spletni dogodek “Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov”

Konec januarja smo pričeli s ciklom konferenc, ki se bodo odvijale v okviru projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, kjer je Umanotera ena izmed projektnih partnerjev. Dogodek, ki ga je pripravila vodilna organizacija na projektu, španski Fundesplai, je raziskoval pomembnost vloge civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov.

Read more

Nacionalna konferenca o podnebju prijaznejši pogostitvi na dogodkih [VABILO]

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju
s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana
vabi na nacionalno konferenco

MIZICA, POGRNI SE!

PODNEBJU PRIJAZNEJŠA POGOSTITEV NA DOGODKIH

v četrtek, 31. marca 2022, od 9. do 12.30 ure
Grand Hotel Union, Ljubljana

Read more

Novo poročilo IPCC: čas pretvarjanja je mimo, hitro ukrepanje je nujno!

Včeraj objavljeno poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) z naslovom »Podnebne spremembe 2022: vplivi, prilagajanje in ranljivost« prinaša jasna sporočila. Sedaj še bolje razumemo, kakšni bodo vplivi podnebnih sprememb, vemo, da bodo ti vplivi izjemno škodljivi, jasno pa je tudi, da lahko to škodo vsaj omilimo z zmanjšanjem naših emisij toplogrednih plinov.

Read more

Strateški načrti skupne kmetijske politike ne bodo dosegali ciljev Zelenega dogovora

European Environmental Bureau in BirdLife Europe sta naredila prvo oceno osnutkov strateških načrtov izvajanja skupne kmetijske politike, tudi slovenskega, in ugotavljata, da velika večina strateških načrtov skupne kmetijske politike biodiverzitetne in podnebne krize ne obravnava ustrezno. Poročilo se nanaša na 21 pregledanih planov.

Read more

Odprte prijave za Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2022 [VABILO]

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 – Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev

Večplastne krize okolja in družbe nas ženejo k iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja. Številne tranzicije se že dogajajo, a različni akterji jih razumejo in do njih pristopajo zelo različno. Tranzicije ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb: pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. Tranzicije v nizkoogljično družbo morajo biti pravične, poštene, vključujoče, participativne, deliberativne, solidarnostne in transdisciplinarne. Voditi nas morajo v pluralistične družbe, ki bodo živele dostojno in solidarno znotraj planetarnih omejitev. Za soustvarjanje tranzicij potrebujemo prostore za razmislek in deliberacijo, da se izognemo reproduciranju »odvisnosti od poti« in ustvarjanju še globljih izzivov.

Read more

Začetek izvajanja aktivnosti v okviru projekta Onkraj zgodb

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb, v katerem bomo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta bo organiziranih tudi nekaj usposabljanj, prvo pa je na temo zelenega sistema delovanja organizacije pripravila Umanotera.

Read more

Nova študija: sodelovanje skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo prinaša mnoge koristi

Skupnosti so lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in pomemben člen pri krepitvi odpornosti na različne krize. Družbene, gospodarske in okoljske koristi skupnostnih praks potrjuje tudi nova študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti”. Nastala je na pobudo organizacij Focus in Umanotera v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, vključuje pa predstavitve 19 dobrih praks in izpostavlja priložnosti za Slovenijo.

Read more

Prevzem odzivov političnih strank na zahteve iniciative Glas ljudstva

Iniciativa Glas ljudstva, katere podpisnica je Umanotera, je pred nekaj tedni političnim strankam pred aprilskimi državnozborskimi volitvami predala zahteve z različnih družbenih področij. Danes so stranke na Trgu republike vrnile svoje odzive nanje.

Read more