Pozivom k gradnji NEK 2 ob rob

Z namenom povečanja demokratičnosti razprave in predstavitve obeh polov (upoštevajoč tudi dejanske ekonomske stroške in ostale implikacije, ki jih odločitev za NEK 2 prinaša s seboj), v Umanoteri s privoljenjem avtorice objavljamo prispevek Katje Huš iz Greenpeace Slovenija (prvotno objavljen v Sobotni prilogi Dela, dne 5.9.2020).

Read more

Nevladniki, raziskovalci in sindikat pozivamo k strateškim odgovorom na izzive podnebne krize

Včeraj, 30. septembra 2020, se je iztekla javna obravnava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki naj bi nas v naslednjih tridesetih letih pripeljala do podnebne nevtralnosti. Toda v njej opredeljeni cilji in scenariji za doseg teh ciljev za zdaj ne odgovarjajo na izzive podnebne krize, s katerimi se moramo v razvitih državah spoprijeti čim prej.

Read more

Slovenija v primežu mehanizma, ki ruši zakonodajno avtonomnost držav

Ljubljana, 22. 9. 2020 Mednarodno podjetje Ascent Resources je zaradi odločitve Agencije RS za okolje (ARSO), da je za fracking na Petišovskem polju potrebno narediti presojo vplivov na okolje, napovedalo tožbo proti Sloveniji. Napoved se naslanja na mehanizem reševanja sporov med vlagatelji in državo (t. i. mehanizem ISDS), pred nevarnostjo katerega že vrsto let svarijo nevladne organizacije. Te opozarjajo, da Slovenija ne sme popustiti pritiskom vlagatelja, ki želi mimo slovenskih zakonodajnih predpisov izvajati okolju in zdravju potencialno zelo škodljivo dejavnost.

Read more

Plan B za Slovenijo ima svojo Facebook stran

V Umanoteri smo ustvarili Facebook stran mreže Plan B za Slovenijo, s katero bomo še lažje in hitreje sporočali naše odzive na aktualna dogajanja ter skrbeli za vidnost naše okoljske mreže tudi preko družbenih omrežij.

Read more

Navdihujoči domači praksi blaženja podnebnih sprememb ujeti na film

Ali ste vedeli, da tudi v Sloveniji delujejo pionirji iz energetsko intenzivnih sektorjev, ki so iznašli načine, s katerimi so znatno zmanjšali svoje izpuste toplogrednih plinov? Ali pa, da pri nas izdelujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk?

STOP subvencioniranju fosilnih goriv s strani EU in ZA pravičen prehod

V Umanoteri smo skupaj s 24 nevladnimi organizacijami v pismu, naslovljenem na predstavnike političnih strank v Evropskem parlamentu, le-te pozvali k izključitvi financiranja fosilnih goriv iz Sklada za pravičen prehod.

Read more

Konferenca: Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov

Vabimo vas na 5. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov.

Poldnevna konferenca bo potekala 19. novembra 2020 s pričetkom ob 9. uri prek spletne aplikacije Zoom.

Read more

Umanotera koordinira novo fazo podpornega okolja za NVO s področja okolja in narave

V Umanoteri smo v maju pričeli z izvajanjem projekta Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, podprtega na javnem razpisu za vsebinske mreže nevladnih organizacij s strani Eko sklada, j.s. V okviru projekta bomo v prihodnjem štiriletnem obdobju izvajali Podnebni program mreže. Read more

Pridruži se dogodku ZA NARAVO OB SAVO – 27. junij

V soboto, 27. junija je ponovno čas za akcijo! Povezali se bomo in skupaj prehodili, preveslali, prekolesarili in preplavali celoten tok reke Save v Sloveniji (258 km); od izvirov v Bohinju in Podkorenu, pa vse do točke, kjer Sava svojo pot nadaljuje po Hrvaški. Pridružite se nam lahko na 25 različnih odsekih, kjer bomo opozarjali na škodljive posege v naravo, predstavljali čudovite koščke narave in vrste, ki jim grozi uničenje, organizirali čistilne akcije, se podružili in pokazali, kako veliko nas je.

Read more

Izdaja posebnega poročila o vplivu skupne kmetijske politike EU na biotsko raznovrstnost na kmetijskih zemljiščih

Intenzivno kmetijstvo je glavni razlog za upadanje števila in raznolikosti živalskih vrst v kmetijski krajini. In kmetijska politika je naredila premalo, da bi ta zaskrbljujoči trend zaustavila.

Evropsko računsko sodišče je danes objavilo posebno poročilo o vplivu skupne kmetijske politike EU na biotsko raznovrstnost na kmetijskih zemljiščih. Iz evropske javne blagajne je bilo za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v zadnjih 6 letih namenjenih 66 milijard evrov. In kakšne so ugotovitve poročila?

Read more