Poročilo: Zelena javnofinančna reforma

V Umanoteri smo v lanskem letu sodelovali pri pripravi Podnebnega ogledala 2020. Pripravili smo Zvezek 8: Ukrep v središču – Zelena javnofinančna reforma, v katerem je predstavljen koncept zelene javnofinančne reforme in ocenjeno stanje njene priprave v Sloveniji. Z vidika blaženja podnebnih sprememb ZeJFR vključuje ukrepe, kot so odprava spodbud za fosilna goriva, davčni ukrepi in reforma porabe finančnih virov.

Read more

V občini Postojna začenjamo z zmanjševanjem ogljičnega odtisa turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Postojni se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Postojnski občini bomo tako v letošnjem letu nudili podporo v smeri zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na področju turizma. 

Read more

[SPOROČILO ZA JAVNOST] Pogroma nad okoljem še ni konec: Vlada bi ukinila še zadnje ključne varovalke pred škodljivimi projekti

Ljubljana, 12. 1. 2021 – Vsaka normalna demokratična država ima v zakonih zapisane varovalke. Brez teh lahko pride do nepovratne škode za okolje ter zdravje prebivalcev Slovenije. Zato nevladne  organizacije ostro nasprotujemo izključevanju iz ključnih okoljskih postopkov ter odpravljanju še zadnjih ključnih okoljevarstvenih varovalk. Kakovostno okolje, narava in zdravje so naše skupno dobro in ne morejo postati predmet kratkoročnih zasebnih interesov!

Read more

Bomo konec stoletja namesto na sončni strani Alp kar na vroči strani Alp?

V Umanoteri smo v preteklih mesecih pripravili razstavo Na vroči strani Alp, ki prikazuje predvidevanja strokovnjakov o tem, v kakšni Sloveniji bomo živeli konec 21. stoletja, če glede podnebnih sprememb ne bomo ukrepali.

Read more

Novoletna čestitka Umanotere

V letu, ki se izteka, smo bili primorani razmisliti o tem, koliko nas trenutni način življenja, pehanje za neskončno gospodarsko rastjo in zanemarjanje socialnih, zdravstvenih ter okoljskih sistemov lahko stane. Hkrati pa smo v tem letu ponovno spoznali, kolikšno vlogo v našem vsakdanu igrajo narava, čisto okolje ter skupnost, ki nas obdaja. Videli smo moč solidarnosti in medsebojne pomoči, ki sta krojili (in še vedno krojita) številne zgodbe o uspehu ter ki dokazujeta, da resnično »nihče nima večje moči za spremembo kot skupnost, ki odkrije, za kaj ji je mar«[1].

Naj bodo zadnji decembrski dnevi umirjeni in naj s seboj prinesejo toplino, čarobnost ter prepričanje v bolj trajnostno leto 2021, ki naj vam nakloni dobršno mero zdravja ter zaupanja v vas same in v spremembe, ki jih s skupnimi močmi še lahko dosežemo.

Ekipa Umanotere: Gaja, Renata, Andrej, Polona, Jonas in Nika
Read more

Kakšne spremembe Aarhuške uredbe so potrebne?

V Umanoteri smo med podpisniki poziva k spremembi Aarhuške uredbe, ki bi vodila do učinkovitega izvajanja evropskega zelenega dogovora.

Kakšne rezultate bo evropski zeleni dogovor prinesel, je odvisno tudi od izvajanja in izvrševanja okoljske zakonodaje EU s strani evropskih institucij. Da bi zagotovili skladnost v praksi, EU potrebuje močne mehanizme, ki bodo civilni družbi omogočili, da od evropskih institucij zahteva prevzem odgovornosti, kadar dejanja teh institucij ne prispevajo k varovanju okolja in zdravja ljudi.

Read more

Zakaj si politika ne drzne prepovedati frackinga? In morda še pomembneje – zakaj Slovenija še naprej ostaja članica Pogodbe o energetski listini?

»Članica česa?« bi se verjetno glasil odgovor velike večine bralcev, zato v Umanoteri dodajamo par besed o tej (lahko bi rekli) obskurni zadevi, ki jo večina izmed nas ne pozna, a še kako pomembno kroji našo podnebno prihodnost.

Slovenija je 26. junija davnega leta 1997 – tragikomično le dan kasneje za dnevom državnosti – potrdila zakon o ratifikaciji Pogodbe z izjemno dolgim in nesmiselnim naslovom, ki ne pove nič, a ima pomemben vpliv na naše politike. Pogodbo poznamo pod kraticami ECT – Energy charter treaty.

Read more

Uspešen pričetek prvega usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov

Trajnostno upravljanje z viri, ki ga vodi skupnost, je prepoznano kot ključni sestavni del prehoda v podnebno nevtralno družbo. Lokalne skupnosti, ki bodo sprejele hitre in korenite spremembe v smeri podnebno nevtralne družbe, s tem ne bodo samo izpolnile svoje odgovornosti, ampak bodo svojim prebivalcem omogočile zdravo življenjsko okolje ter ustvarile prihranke, nove razvojne priložnosti in zelena delovna mesta.

V Umanoteri in društvu Focus smo zato z željo v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb, prejšnji teden pričeli s prvim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov.

Read more

Slovenija ponovno zdrsnila na lestvici boja proti podnebnim spremembam 2021

Danes je bila objavljena nova lestvica indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2021* (Climate Change Performance Index – CCPI), ki ponuja pregled nad naslavljanjem podnebne krize v 57. državah (in v EU kot celoti) z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov. Rezultati niso najbolj spodbudni – nobena izmed analiziranih držav še ni storila dovolj v boju s podnebno krizo in tako ni na poti, ki bi bila združljiva s cilji Pariškega sporazuma. Pri pripravi letošnjega indeksa smo pri ocenjevanju nacionalnih politik sodelovali tudi v Umanoteri.

Slovenija je na lestvici indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2021 pristala na neslavnem 51. mestu (od 57-ih), kar je precej slabši rezultat kot lansko 44. mesto.

Read more

Zahtevamo nujne ukrepe na področju zmanjšanja emisij v letalskem sektorju

Več kot 30 nevladnih organizacij, med njimi tudi Umanotera, je na predsednico Evropske komisije, predsednika Evropskega parlamenta in predsednika Evropskega sveta naslovilo odprto pismo, v katerem pozivamo k sprejetju nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij iz letalstva. To je še posebej pomembno v luči nedavno objavljene analize Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA), pripravljene za Evropsko komisijo, ki ugotavlja, da ima zračni promet trikrat večji podnebni vpliv v primerjavi z izpusti CO2 v letalskem sektorju. Podnebni vplivi, ki niso povezani s CO2, so namreč precej bolj kompleksni kot vplivi zaradi CO2, kar skupaj z medsebojnim delovanjem različnih vplivov predstavlja velik izziv danes in v prihodnosti.

Read more