RITUALI – NOVE NAVADE ZA OKOLJU PRIJAZNEJŠE PISARNE

Umanotera predstavlja projekt Rituali – Eko pisarna, ki ga je razvila skupaj s številnimi partnerji. Rituali so namenjeni podjetjem in organizacijam s pisarniško dejavnostjo, cilj pa je v procese dela postopoma uvesti ukrepe, s katerimi bodo zmanjšali svoje vplive na okolje.­

Srečujemo se z vedno bolj perečim problemom podnebne krize na eni strani in rastočimi cenami energentov na drugi. Sodobna podjetja in organizacije se ne sprašujejo več, zakaj spreminjati svoje navade in način poslovanja, temveč kako to lahko naredijo na najbolj poslovno zanimiv način. Tudi v Sloveniji vedno več podjetij postaja del rešitve in deluje z namenom, da s skupnimi močmi položaj obvladamo. »S projektom Rituali podjetja in organizacije s pisarniško dejavnostjo prevzemajo pobudo za pozitivne spremembe in aktivno iščejo rešitve za zmanjševanje svojih vplivov na okolje – od majhnih ukrepov do strateških prebojev,« je poudarila Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere.

Projekt je Umanotera razvijala skupaj s partnerskimi podjetji (Futura PR, Futura DDB, Innovatif, Infotehna, Vibacom, IPRK, Medium, Služba Vlade RS za razvoj), v katerih so sedem mesecev potekali pilotni projekti. Umanotera skupaj s partnerji pod okriljem Ritualov zagotavlja izobraževanje, svetovanje, druženje, izmenjavo izkušenj in certificiranje. Poleg tega pa pripravlja tudi katalog in trgovino, kjer bodo prvič na enem mestu zbrani izdelki in storitve, ki so okolju manj škodljivi od običajnih.

V okviru projekta deluje Klub Rituali, kjer se srečujejo tista podjetja in organizacije, ki so v razumevanju in udejanjanju okoljske odgovornosti korak pred drugimi. Družijo jih skupne vrednote, inovativno delovanje in prepoznavanje poslovnih priložnosti, ki izhajajo iz takšne usmeritve. Klub spodbuja sodelovanje in nenehno napredovanje, saj svojim članom zagotavlja, da bodo seznanjeni z novostmi s področja zmanjševanja vplivov na okolje za podjetja in organizacije. Med prvimi člani Kluba Rituali so poleg partnerjev projekta tudi Mladinska knjiga Založba d.d. in pisarna British Council v Sloveniji.

Sporočilo za medije je dostopno tukaj.

Več o projektu Rituali – Eko pisarna: http://www.rituali.si.

RITUALI_1.JPG

Posvet Posvet PODNEBNE SPREMEMBE: znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik

v četrtek, 15. maja 2008, od 10. do 13. ure, Državni zbora (mala dvorana), Šubičeva 4, Ljubljana

Vabilo s programom

Prispevki govorcev (glej več…)

Sporočilo za medije

Uvodna nagovora:

– Milenko Ziherl, predsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija
– dr. Pavle Gantar, podpredsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija


Predstavitve:

Podnebne spremembe: ”Od izzivov do priložnosti za Slovenijo”
mag. Katja Lautar, državna sekretarka je nadomestila dr. Žigo Turka (minister za razvoj, predsednik Sveta za trajnostni razvoj RS

Primer organiziranosti države za odzivanje na podnebne spremembe
nj. eksc. g. Tim Simmons, Britanski veleposlanik v Sloveniji

Stanje podnebnih sprememb na dan ”podnebnih sprememb”
mag. Vida Wagner Ogorelec, direktorica organizacije UMANOTERA

Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani in članica IPCC

”Foresight ”predvidevanje kot eno izmed orodij za uspešno oblikovanje politik
dr. Jana Kolar, podpredsednica društva Bled Forum o Evropi

Vloga čezmejnega znanstvenega delovanja pri oblikovanju nacionalnih politik
dr. Miroslav Polzer, direktor ASO Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani

Posvet je moderirala dr. Breda Pavlič, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, članica uprave Umanotere

Razpravljavci na posvetu:

 • Matjaž Jeran, Mountain Wilderness Slovenije: Spodbujanje javnega prevoza kot zaviranje rasti emisij CO2 iz prometa
 • Polonca Steinmann, Klinični center: O vzrokih za podnebne spremembe
 • Dušan Mlinšek, ZVOS: Slovensko gozdarstvo
 • dr. Brabka Berce Bratko, Ekološko združenje Slovenske Istre: Prostorsko planiranje kot del nacionalnih politik za prilagajanje podnebnim spremebam
 • Andrej Klemenc, Slovenski E-forum: Ameriški pogled na podnebne spremembe čiste tehnologije
 • Viktorija Rehar, DPUZS: Podnebne spremembe – obremenjenost Slovenije in povezanost ter vplivi na zdravje
 • Gorazd Marinček, Slovenski E-foum: Pogled iz žabje perspective na izmikanje odgovornosti
 • Klemen Bergant, Urad za meteorologijo, ARSO: Podnebne sprmembe kot priložnost
 • mag. Darko Kranjc, SMS – Stranka mladih Slovenije, Politika in podnebne spremembe oz. zelena politika
 • Majda Završek-Urbančič, MKGO – Ministrstvo za kmet., gozd., in prehrano: Prilagajanje kmetijstva ni gozdarstva podnebnim spremebam – priprava strategije
 • Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije: Čas za konkretne ukrepe – državne pomoči / okoljske dajatve
 • Aleš Lenassi, samostojni umetnik: Oglaševanje – primerjava uradnih invalidi s prostovoljnimi invalidi, ki sedajo v avto
 • Nevenka Bogataj: Zahvala in poudarek treh predavanj

Planet sprememb

Učenci, dijaki, učitelji in ostali, pozor! Planet sprememb je enkratna priložnost, da pristopite k oblikovanju odličnih idej za obvladovanje podnebnih sprememb.

Planet sprememb je učni paket z interaktivnimi vsebinami, ki celostno in zanimivo predstavlja podnebne spremembe, energetiko ter okoljevarstvo.

Več na spletnem mestu Planet sprememb

Nagradni natečaj Sporočila prihodnosti

Nagradni natečaj kratkih zgodb za srednješolce Planet sprememb razpisuje v sodelovanju z revijo Polet. Sodelujoči bodo opisali svojo vizijo za leto 2030. Natečaj spodbuja pozitivno naravnane zgodbe, ki opisujejo zanimive razplete problematike podnebnih sprememb.

Zmagovalec nagradnega natečaja bo prejel kolo, njegova zgodba pa bo objavljena v reviji Polet. Prvih deset sodelujočih bo prejelo praktične nagrade.

Rok oddaje zgodb na info@planet-sprememb.si je 26. maj 2008.

Poučni komplet sestavljata

– DVD s poučnimi vsebinami in aktivnostmi,
– DVD dokumentarnega filma Neprijetna resnica.

Spletni portal: www.planet-sprememb.si

– nagradni natečaj,
– kreativne iztočnice,
– debate in
– druge zanimivosti

Na spletnem mestu se bo vzpostavlja virtualna skupnost mladih in učiteljev, ki želijo bolj poglobljeno raziskovati področje podnebnih sprememb in se na kreativen način vključiti v reševanje problema

Cilj projekta

je omogočiti učencem, dijakom, učiteljem in profesorjem boljšo dostopnost do materialov, ki prikazujejo vse bolj perečo problematiko podnebnih sprememb, ter zagotoviti učne vsebine, s katerimi bodo lahko v šolah to problematiko koristno predstavili. Hkrati projekt ustvarja dinamično mladinsko skupnost s skupnim interesom do okolja in do podnebnih sprememb.

Multimedijsko predavanje »Podnebno sporočilo«

Znanstvena spoznanja kažejo na nepričakovano in skrb vzbujajočo hitrost procesa globalnega segrevanja. Vida Ogorelec Wagner v Sloveniji od januarja 2007 izvaja predavanja na temo podnebnih sprememb, ki izhajajo iz predstavitev ameriškega podpredsednika Ala Gora v dokumentarnem filmu Neprijetna resnica.

Predavanje temelji na dokumentarnem filmu Ala Gora, »Neprijetna resnica«. Predava mag. Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Z organizacijo predavanj Podnebno sporočilo se nadaljuje akcija ozaveščanja javnosti o tej pereči problematiki, na katero so se odzvale že številne vlade v tujini. Nanje se je odzvala tudi britanska vlada, ki je naročila posebno Sternovo poročilo o vplivu podnebnih sprememb na svetovno gospodarstvo. V Sternovem poročilu je med drugim zapisano, da bodo podnebne spremembe v prihodnje povzročile toliko škode, kot sta jo v 20. stoletju povzročili obe svetovni vojni skupaj z drugimi naravnimi katastrofami. Angleški ekonomist sir Nicholas Stern priporoča, da bi v boju proti podnebnim spremembam že danes vložili vsaj 1% svetovnega BDP-ja.

Predavanja:

1. 11.1.2007 v Stari elektrarni
2. 18.1.2007 v Kiberpipi
3. 6.2.2007 v Zagorju ob Savi
4. 13.2.2007 v Škrabčevi domačiji Hrovača
5. 19.2.2007 v Kranju
6. 21.2.2007, Ekologija duha
7. 28.2.2007 na Filozofski Fakulteti, Oddelek za etnologijo
8. 21.3.2007 na Urbanističnem inštitutu RS, Trnovski pristan 2
9. 23.3.2007 v Šmarju pri Jelšah
10. 27.3.2007 na Filozofski fakulteti (predavalnica 2) v angleškem jeziku
11. 28.3.2007 v Krškem, velika dvorana kulturnega doma
12. 10.4.2007 v Kopru, Pristaniška 3
13. 12.4.2007 na Ekonomski fakulteti
14. 20.4.2007 v Nazarjah
15. 21.4.2007 v Mariboru
16. 12.5.2007 Festival Pozitivke, Ljubljana
17. 18.5.2007 Mladinski center, Kranj
18. 24.5.2007 Masarykova univerza, Brno, CZ
19. 31.5.2007 NUK, Ljubljana
20. 5.6.2007 Nova Gorica
21. 6.6.2007 Osnovna šola Zalog
22. 12.6.2007 Socialni demokrati Koper
23. 7.7.2007 konferenca Bled Com, Bled
24. 14.7.2007 Energetski tabor, SEF, Čatež
25. 28. 8. 2007 Osnovna šola Brezovica
26. 29.8.2007 Center MIC, Velenje
27. 30.8.2007 Osnovna šola Lesce
28. 11.10.2007 Oddelek za oblikovanje ALU, Kreativna delavnica Kdo, če ne mi?
29. 16.10.2007 Študentska arena, Ljubljana
30. 19.10.2007 11. SKOJ konferenca, Podčetrtek
31. 25.10.2007 Osnovna šola Žalec
32. 26.10.2007 Infotehna, Novo mesto
33. 26.10.2007 Tabor Planet sprememb, Jesenice
34. 6.11.2007 Osnovna šola Ledina
35. 8.11.2007 Osnovna šola Slivnica pri Celju
36. 12.11.2007 Osnovna šola Lesce
37. 26. 11. 07 Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva 1/IV , Ljubljana
38. 5.12.2007,Služba Vlade RS za razvoj, Ljubljana
39. 18.12.2007 Okoljski center, Focus, Ljubljana
40. 18.12.2007 Futura PR in Futura DBB, Ljubljana
41. 16.1.2008 Biotehnična fakulteta, Ljubljana
42. 11.2.2008 Združenje poslovnih žensk, FAM, Kranjska gora
43. 4.3.2008 Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana
44. 17.3.2008 Vibacom in IPRK, Ljubljana
45. 21.3.2008 Halcom, Ljubljana
46. 27.3.2008 Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola, Ljubljana
47. 12.4.2008 Programska konferenca Mladih liberalnih demokratov, Ljubljana
48. 16.4.2008 Medium d.o.o., Žirovnica
49. 21.4.2008 Okoljski center, Ljubljana
50. 22.4.2008 TIC Kamnik
51. 16.5.2008 Toyota Adria d.o.o., Ljubljana
52. 3.6.2008 Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana
53. 26.6.2008 OECD konferenca Building Citizen Centred Policies and Services, Ljubljana
54. 1.9.2008 Strategic Forum Bled, Bled
55. 23.9.2008 Osnovna šola Brezovica
56. 1.10.2008 Osnovna šola Antona Globočnika, Postojna
57. 13.10.2008 Univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana
58. 14.10.2008 Osnovna šola Borcev za severno mejo, Maribor
59. 15.10.2008 Rotary Klub, Ljubljana
60. 29.10.2008 Krpanov dom v Pivki
61. 6.11.2008 Konferenca Združenja kakovosti, Portorož
62. 8.11.2008 Toyota Adria d.o.o., Rovinj
63. 12.11.2008 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
64. 13.11.2008 Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana
65. 18.11.2008 Mladinska Knjiga, Ljubljana
66. 20.11.2008 Osnovna šola Rodica, Rodica
67. 4.12.2008 Lions Club, Ljubljana
68. 19.12.2008 Gimnazija Ledina, Ljubljana, ob 10.30
69. 14.1.2009 Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
70. 7.2.2009 Capel Goes Green, Capel Village Hall (Velika Britanija)
71. 12.3.2009 Mercator, Trženjski dnevi, Cankarjev dom, Ljubljana
72. 2.3.2009 Gimnazija Bežigrad
73. 3.3.2009 Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
74. 3.3.2009 Gimnazija Moste, Ljubljana
75. 5.3.2009 Gimnazija Ledina
76. 9.3.2009 Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana – Strokovna gimnazija
77. 12.3.2009 Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana – Strokovna gimnazija
78. 24.3.2009 Gimnazija Ljubljana Šiška
79. 25.3.2009 Gimnazija Šentvid
80. 2.4.2009 OŠ Domžale
81. 5.4.2009 Akademija Zares, Rimske Toplice
82. 8.4.2009 Gimnazija Poljane, Ljubljana
83. 9.4.2009 Gimnazija Bežigrad – mednarodna matura
84. 16.4.2009 HP Slovenija partnerji, Ljubljana
85. 17.4.2009, Klub Tolminskih študentov, Tolmin
86. 19.4.2009 Akademija Zares, Domžale
87. 23.4.2009 Gimnazija Poljane, Ljubljana
88. 5.5.2009 Gimnazija Šentvid, Ljubljana
89. 6.5.2009, MOL Odelek za varstvo okolja, Ljubljana
90. 7.5.2009 COTRUGLI Business School Managers Forum, Ljubljana
91. 9.5.2009 LDS, Zreče
92. 13.5.2009 No Excuse Sustainability Seminar, Izola
93. 14.5.2009 SCUPAD Seminar, Salzburg
94. 30.5.2009 British Council – podnebni zagovorniki, Ljubljana
95. 5.6.2009 Predstavništvo Evropske komisije, Krško
96. 9.6.2009 Regionalna razvojna agencija Maribor (seminar Ogljični odtis), Maribor
97. 12.6.2009 Regionalni razvojni center Koper (seminar Ogljični odtis), Koper
98. 15.6.2009 Gospodarska zbornica Slovenije (seminar Ogljični odtis), Ljubljana
99. 13.6.2009 Board of European Students of Technology, Ljubljana

PRENOVLJENO računalo osebnega CO2 odtisa

V katero od petih kategorij se uvrščate glede na letne izpuste ogljikovega dioksida. S katerimi ukrepi lahko zmanjšamo svoje emisije CO2 na količino, ki še zagotavlja stabilno ravnovesje podnebja?

Kliknite na www.umanotera.org/co2.

Podjetje Pristop Consensus, komunikacije za odgovorno družbo, se je letos odločil, da sredstva namenjena za tiskane voščilnice in novoletna darila namenijo projektu Umanotere – Izračunaj svoj CO2 odtis. S tem so se pridružili prizadevanjem v boju proti podnebnim spremembam.
Izračunajte svoj odtis CO2 in upoštevajte nasvete, kako lahko sami prispevate k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Prispevek Slovenca k podnebnim spremembam je v povprečju 10 ton CO2 na leto. Znanstveniki ocenjujejo, da je emisija na prebivalca Slovenije, ki bi bila pogoj za stabilno ravnovesje podnebja okrog 2 t/leto.

Želimo vam zdravo, sveže in navdihujoče 2008!

Naj bo vaš odtis CO2 v letu tem letu čim manjši!

Krilca so se v Sloveniji lepo prijela

Od novembra je v Sloveniji moč kupiti družbeno odgovorna darila, imenovana Krilca, darila s čarobno močjo. Gre za posebna, domiselna darila, ki jih v obdarovančevem imenu namenimo za eno od številnih dobrih del po lastnem izboru. Na voljo je 21 daril za vse priložnosti – družinske, prijateljske in poslovne.

Kratko poročilo o prodanih darilih je na voljo na www.krilca.si.

V katalogu Krilca najdemo 7 paketov daril, v vsakem po 3 darila v različnih cenovnih razredih. Inovativna imena paketov – Super tačka, Vesele črke, 100 % smeh, Pesem delfina, Divji gozd, Zavojček sreče, Lučka upanja – pokrivajo različna geografska območja (Slovenijo, države nekdanje Jugoslavije in države v razvoju) ter odgovarjajo na različno socialno in okoljsko problematiko, tako da se v tem katalogu najde nekaj za vsakogar.

Tako lahko z nakupom takih daril pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, zmanjševanju revščine v državah v razvoju, boju s podnebnimi spremembami, ali pa razveselimo otroka brez staršev z novimi športnimi copati.

Tovrstna darila so odlična rešitev za težave, ki se nam porajajo pri kupovanju daril v današnjem tempu življenja: izognemo se nakupovalni mrzlici ob večjih praznikih, ne obremenimo okolja, hkrati pa obdarovanca presenetimo na res izviren način. Ta prejme lično oblikovano čestitko z originalno ilustracijo, darovani denar pa gre v celoti za enega od dobrih namenov, ki si ga izberemo sami.

Obiščite www.krilca.si in vstopite v svet čarobnih daril!

Sveža novost v slovenskem prostoru – Geopedia!

Geopedia je prvi tematski atlas v Sloveniji, ki uporabnikom omogoča dodajanje in urejanje vsebin o naši državi. Geopedia je skupni projekt Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, in podjetja Cosylab, d. d. ter je med drugim namenjen ozaveščanju javnosti o podnebnih spremembah in varovanju okolja.

Prvi interaktivni atlas Slovenije predstavlja v posnetke Slovenije iz zraka, karte in analize o naravi ter okolju Slovenije, ter prikazuje vzroke in učinke problematiko podnebnih sprememb na lokalnem nivoju. Ko boste vstopili v aplikacijo Geopedije, boste našli podatke o taljenju Triglavskega ledenika, simulacijo morebitnega dviga morske gladine na slovenski obali, analize o stanju okolja v Sloveniji in še in še.

Geopedia je začela delovati na dan boja proti podnebnim spremembam, v torek, 15. maja 2007. Vabimo vas, da se aktivno vključite in soustvarjate novi atlas Slovenije!

Vstop v Geopedijo je omogočen na: http://portal.geopedia.si/

geopedia_logo.jpg

Umanoteri lahko zaupate 0,5 % svoje dohodnine

Novi Zakon o dohodnini za leto 2007 prinaša pomembno novost: 0,5 % odmerjene dohodnine lahko kot donacijo davkoplačevalci namenimo neposredno za delo splošno-koristnih organizacij, namesto v proračun Republike Slovenije. Na objavljenem seznamu upravičencev teh donacij je tudi Umanotera.

Že pri letošnji napovedi dohodnine lahko na zadnji strani navedete kateri organizaciji bi namenili 0,5 % odmerjene dohodnine za leto 2007. Če verjamete v naše poslanstvo in podpirate naše delo, pri letošnji napovedi dohodnine vpišite v okence Zahteva za namenitev dela dohodnine davčno številko Umanotere: 39855171.

Z vašo podporo bomo lahko naredili še več, predvsem pa bomo še bolj neodvisni, odzivni in udarni.

PETICIJA – ustavite veterno elektrarno na Volovji rebri

Na pobudo tednika Mladina je DOPPS pripravili PETICIJO, v kateri pozivajo predsednika vlade, naj se zavzame, da se aktivnosti za postavitev vetrne elektrarne na Volovji rebri ustavijo. Peticiji, ki jo je podprla cela vrsta zelo uglednih državljanov, se je pridružila tudi Umanotera.

Podpišete jo lahko na spletni strani Mladine:
http://vetrnice.mladina.si/

Ozadje

Pred dnevi je okoljsko ministrstvo izdalo gradbeno dovoljenje za postavitev vetrne elektrarne na Volovji rebri. To je izjemno slaba novica za celotni sistem varstva narave v Sloveniji. Malokatero območje v Sloveniji ima na svoji strani tako dobre naravovarstvene in pravne argumente in tako dobro podporo civilne družbe kot Volovja reber. Odločitev okoljskega ministrstva pomeni jasno sporočilo investitorjem: v Sloveniji ni takšnega območja, kamor se z dovolj pritiska vetrne elektrarne ne bi dalo postaviti. Investitorji so sporočilo vzeli zares: spet se govori o VE na Nanosu, na Goliču, na Vremščici, na Petrinjskem krasu…

Pod pretvezo domnevnega varstva okolja nam grozi uničenje najvrednejših delov slovenske narave!

Posredujete peticijo naprej: kolegom, prijateljem, znancem,  in proskrbite, da jo tudi oni razširijo  na čim več naslovov.

Zdaj ne gre več le za Volovjo reber. Gre za vprašanje, ali je za slovenske okoljske oblasti sploh kakšen kotiček narave dovolj dragocen, da se bodo pripravljene boriti za njegovo ohranitev.

Peticija za ohranitev Volovje rebri

Podpisniki pozivamo predsednika vlade Republike Slovenije g. Janeza Janšo, da se zavzame, da se aktivnosti za postavitev vetrne elektrarne na Volovji rebri ustavijo.

Država je večinski lastnik investitorja javnega podjetja Elektro Primorska, zato je odločitev o preklicu gradnje tudi v vaših rokah.
Volovja reber sodi med najdragocenejša območja ohranjene narave v Sloveniji. Zato ker je to območje izjemne krajinske lepote. Zato ker so tu obsežna suha travišča z izjemno bogatim rastlinstvom in živalstvom. Zato ker je območje del pogorja Snežnika, ki velja za eno najobsežnejših območij z lastnostmi divjine v Sloveniji. In končno zato, ker je tukajšnja združba ptic med najbogatejšimi v državi.

Zaradi izjemnih naravnih lepot je bila Volovja reber določena za vključitev v Regijski park Snežnik. Območje tudi izpolnjuje merila za vključitev v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Vetrne elektrarne lahko pripomorejo k zmanjševanju toplogrednih plinov. Zato jih države povsod po svetu obilno subvencionirajo, saj je njihova ekonomska učinkovitost skromna. Slovenija proizvodnjo vetrne elektrike spodbuja z zajamčeno visoko odkupno ceno. A postavitev vetrnih elektrarn je smiselna le v primeru, ko je izkoristek vsaj delno opravičljiv in ko poseg ne prizadene najdragocenejše narave. Če ta dva pogoja nista izpolnjena, pa gre dejansko za uničevanje narave pod pretvezo domnevnega varstva okolja.
In prav to se bo zgodilo v primeru Volovje rebri. Uničili bomo enega najvrednejših delov slovenske narave pod pretvezo domnevnega varstva okolja.

Otvoritveni podpisniki:

• akademik prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik SAZU
• prof. dr. Peter Trontelj, predavatelj zoologije in evolucije na Univerzi v Ljubljani
• dr. Mihael Tomšič, nekdanji minister za energetiko
• prof. dr. dr. h. c. Dušan Mlinšek
• Vlado Žabot, pisatelj, Ljubljana
• doc. dr. Nejc Jogan, predavatelj botanike na Univerzi v Ljubljani
• akademik prof. dr. Jože Trontelj, podpredsednik SAZU
• prof. dr. Boštjan Anko, profesor krajinske ekologije v pokoju
• Alenka Puhar, publicistka, Ljubljana
• prof. dr. Mitja Kaligarič, univerzitetni predavatelj botanike in ekologije rastlin
• Leon Kebe, strokovni vodja Notranjskega regijskega parka
• Marjeta Keršič Svetel, Ljubljana
• dr. Gregor Torkar, predsednik Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
• akademik prof. dr. Saša Svetina, predstojnik Inštituta za biofiziko MF
• Marjana Lipovšek, koncertna in operna pevka, Ljubljana
• akademik prof. dr. Matija Horvat, kardiolog
• Alenka Gerlovič, akademska slikarka
• prof. dr. Miha Adamič, predavatelj ekologije divjadi na Univerzi v Ljubljani
• dr. Matej Lipovšek, nevrokirurg, Maribor
• doc. dr. Ivan Kos, predavatelj ekologije živali na Univerzi v Ljubljani
• mag. Andrej Aplenc, Ljubljana
• Željko Kozinc, pisatelj, Ljubljana
• dr. Tomi Trilar, vodja Kustodiata za nevretenčarje, Prirodoslovni muzej Slovenije
• dr. Jurij Kunaver, redni profesor v pokoju, doktor geografskih znanosti
• akademik prof. dr. Ljubo Golič, prof. kemije v pokoju
• Andrej Medved, direktor DOPPS
• Ignac Gregorač, arhitekt
• Draga Ahačič, publicistka, Ljubljana
• Alenka Bizjak, Ljubljana

Več informacij:
Marjana Ahačič
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS
Tržaška cesta 2, p.p. 2990
SI – 1000 Ljubljana
Telefon: 01 426 58 75, 051 39 55 14
Telefax: 01 425 11 81

Izbira okolju bolj prijaznega avtomobila

Sami lahko izberemo avto, ki ima manjšo emisijo CO2 in tako prispevamo k manjši obremenitvi okolja. Trgovci avtomobilov pa so obvezani informacij o porabi goriva in emisiji CO2 za nove avtomobile postaviti na vidno mesto. ZPS je na pobudo Umanotere preverila stanje v 12 avtomobilskih salonih in kako lahko potrošniki dobimo te podatke.

Celoten članek:  /Neprijetna resnica/VIP_clanek_avto_CO21_ZPS_feb_2007.pdf VIP_clanek_avto_CO21_ZPS_feb_2007.pdf  

Zaključek: Računamo na boljše čase
Rezultati pregleda prodajnih salonov avtomobilov kažejo, da so pri nas potrošniki, ki želijo kupovati izdelke tudi po merilih za ohranjanje okolja in zdravja, prikrajšani za popolne informacije. Kritike so usmerjene še posebej na državne organe, ki niso poskrbeli za izvajanje zakonodaje, kar vsekakor ni v prid sprejeti okoljski strategiji.

Več o tem kako:
– kupim varčni avto
– varčno vozim in takoj prihranim