Peticija Spremenimo minus v plus! v Državnem zboru

Umanotera je v imenu podpisnikov in organizacij partneric na Komisijo za peticije ter človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora danes vložila vlogo za obravnavo spletne peticije Spremenimo minus v plus! O svojih predlogih za odpravo škodljivih subvencij je v teh dneh obvestila tudi Evropsko komisijo in Mednarodni denarni sklad (IMF).

Peticija, ki se nanaša na rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2014, je bila 16. septembra objavljena na spletnem portalu za aktivno državljanstvo Tretji člen. Do danes jo je podpisalo več kot 6000 posameznikov in podprlo več kot 100 organizacij. Predstavniki Tretjega člena so peticijo predali vladi že 20. septembra, a do zdaj niso prejeli nobenega odgovora. Zaradi aktualnosti tematike in povezanosti vsebine s procesom obravnave vladnega predloga proračuna za leti 2014 in 2015 v Državnem zboru pričakujejo obravnavo v najkrajšem možnem času.

Podlaga za poziv je Umanoterino poročilo Ukinjanje škodljivih subvencij: uravnoteženje javnih financ s trajnostno vizijo, v katerem avtor Jonas Sonnenschein ugotavlja, da je bilo iz državnega proračuna v letu 2011 izplačano za 500 milijonov evrov škodljivih subvencij na področju energije, transporta in kmetijstva. O možnostih za zmanjševanje proračunskega primanjkljaja z zmanjšanjem takih okolju škodljivih subvencij so na izredni seji 20. septembra 2013 razpravljali trije parlamentarni odbori, ki so Vladi predlagali, da v okviru svojih pristojnosti preuči Umanoterin seznam okolju škodljivih subvencij ter do konca leta 2013 pripravi predlog njihovega postopnega zmanjševanja v naslednjem petletnem obdobju.  Iz vladnega proračunskega predloga za leti 2014 in 2015, ki je bil predložen Državnemu zboru, ni razvidno, da bi Vlada ukinjanje škodljivih subvencij vključila kot varčevalni ukrep.

»Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora zato podajam pobudo, naj Državni zbor Vladi naloži upoštevanje pričakovanja podpisnikov in partnerjev peticije Spremenimo minus v plus!, da bo v rebalans proračuna za leto 2014 transparentno vključen ukrep ukinitve škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov evrov, s tako privarčevanimi sredstvi pa bodo ohranjene pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin,« je v vlogi zapisala vlagateljica Vida Ogorelec, direktorica Umanotere.
Komisiji je prav tako podala pobudo, da Državni zbor Vladi naloži, naj v letu 2014 po zgledu vrste uspešnih držav pripravi program celovite dolgoročne zelene proračunske reforme.

O priložnosti za prispevanje k uravnoteženju proračuna, ki jo je Umanotera identificirala na področju subvencijske politike, so obvestili tudi mednarodno javnost: gradivo o potencialni slovenski “zgodbi o uspehu” so prejeli evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn, evropski komisar za okolje Janez Potočnik in Mednarodni denarni sklad (IMF).


Za vprašanja glede vloge, peticije in poročila ter organizacijska vprašanja kontaktirajte  Ivo Gruden, iva@umanotera.org , 041 878 959, 01 439 71 00.
Za strokovna vprašanja glede Zelene proračunske reforme kontaktirajte Jonasa Sonnenscheina, jonas@umanotera.org, 01 439 71 00.

Več informacij:
Spletna stran: www.umanotera.org, www.tretjiclen.si
Facebook: www.facebook.com/umanotera, www.facebook.com/tretjiclen
Twitter: www.twitter.com/umanotera, www.twitter.com/tretjiclen (#minusplus)
Storify: www.storify.com/tretjiclen