Pilotno izvajanje sodelovalne igre: Izobraževanje mladih o podnebju prijaznejši hrani

Umanotera je v sklopu projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja razvila sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane. Namen sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami.

Sodelovalna igra je primarno namenjena starejšim učencem osnovnih šol in dijakom, tako da smo jo konec šolskega leta 2021/2022 otvorili na podnebnem dnevu Tretje gimnazije v Mariboru in na Waldorfski šoli Naklo.

Premisa igre

Udeleženci igre so razdeljeni v skupine, ki rešujejo izzive s ciljem, da bi našli končen recept za bolj trajnostno prehranjevanje. Vsak izmed izzivov igre, ki ga morajo učenci rešiti za možnost napredovanja, predstavlja eno izmed 7 načel podnebju prijaznejše hrane, ki so natančneje predstavljena v Umanoterini publikaciji Podnebni meni.

Na prvi postaji učenci tako s pomočjo spletnega kalkulatorja ogljičnega odtisa ugotovijo, da je podnebno najmanj problematična hrana rastlinskega izvora. Na drugi postaji se spoznajo z znakom za certificiranje ekoloških živil, na tretji pa s problematiko zavržene hrane, o kateri razmišljajo s pomočjo konceptov “porabiti do” in “uporabno najmanj do”. Na četrti postaji iz nabora živil izbirajo tista, ki v Sloveniji niso sezonska in lokalna, na peti postaji pa prazne kose embalaže razporejajo glede na to, koliko let te v naravi potrebujejo za razgradnjo in pridejo do sklepa, da je podnebju najbolj prijazna tista hrana, ki je čim manj – oziroma ni – zapakirana. Na zadnji postaji spoznajo še načelo, da je za podnebje najboljša hrana tista, ki je čim manj predelana.

Po uspešno opravljenih vseh izzivih nato odprejo kripteks, ki vsebuje infografiko vodil za podnebju in zdravju prijaznejše prehranjevanje.

Po koncu igre sledi tudi predavanje o prepletenosti podnebne krize in hrane, ki jo pridelujemo in uživamo, temelji pa na vsebinah, ki jih učenci spoznajo med igro. Predavanje je zasnovano na interaktiven način, učenci pa so povabljeni tako k evalvaciji igre kot k sodelovanju in postavljanju vprašanj.

V igri so uporabljeni mnogi elementi in rekviziti, okoli katerih so sestavljeni izzivi. Tudi pri tem pa igra sledi načelom trajnosti, saj smo večino predmetov poiskali v Centru ponovne uporabe, v pravični trgovini 3muhe ali pa kar v svoji okolici.

Več fotografij igre in njene izvedbe si lahko ogledate tu.

 

Sodelovalna igra na vaši šoli

Če bi želeli, da sodelovalno igro izvedemo na vaši šoli ali pa imate dodatna vprašanja, se obrnite na nika@umanotera.org ali na 01 439 4890.

 

***

Sodelovalno igro so v okviru projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja pripravile organizacije Fundesplai (Katalonija, Španija), Umanotera (Ljubljana, Slovenija) in Fifty-Fifty (Osrednja Makedonija, Grčija). 

This activity is part of the ‘Climate action to the table’ project. The project is part of the Europe an Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).