Pismo mandatarki: zeleni razvojni preboj in zelena davčna reforma za izhod iz krize

7. marec 2013 – Mreža Plana B za Slovenijo in spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen sta mandatarko Alenko Bratušek pozvala, naj priprava Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 postane ena od prednostnih nalog nove vlade.

Strategija razvoja Slovenije naj začrta uporabo razvojnih sredstev iz evropskih skladov za dolgoročno družbeno koristne razvojne programe. »Nastajajoča vlada ima priložnost, da s programsko usmeritvijo v zeleni razvojni preboj ter s sprejetjem zelene proračunske reforme kot osrednje strategije za fiskalno okrevanje začrta pot naše države iz krize,« so zapisali.

Pismo v celoti objavljamo tukaj.