Plan B za Slovenijo 4.0

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je pripravila publikacijo Plan B za Slovenijo 4.0 – Za zeleni razvojni preboj: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020.

Strategija razvoja Slovenije je strateški razvojni dokument, ki bo začrtal smer razvoja Slovenije za naslednjih sedem let in posledično usmerjal pridobivanje evropskih sredstev v tem obdobju.

Vsebine publikacije so bile vložene v posvetovalnem procesu, ki jih je z objavo spletnega vprašalnika zbiralo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologije v procesu priprave Strategije razvoja Slovenije 2014-2020. Da bi bile vložene vsebine bolj pregledne in dostopne javnosti, smo pripravili celovito publikacijo: Plan B za Slovenijo 4.0 – Za zeleni razvojni preboj: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020.

Zeleni razvojni preboj s svojimi sedmimi programi trenutno predstavlja edino pozitivno vizijo in strategijo razvoja Slovenije, saj temelji na domačih naravnih in človeških virih, ter ustvarja nova delovna mesta, dviguje konkurenčnost Slovenije in zvišuje kvaliteto življenja njenih prebivalcev. Publikacija zajema vseh sedem programov, ki jih dodatno podpira s horizontalnimi ukrepi.