Planica 2023: Tudi začasna prireditvena infrastruktura mora biti trajnostna, nastala škoda pa po izvedenem dogodku sanirana

V preteklih tednih so v javnosti odzvanjale novice[1] o neprimerni umestitvi začasnih parkirišč za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici – po tem, ko so lokalne nevladne organizacije opozorile[2] na dejstvo, da so organizatorji začasna parkirišča postavili na kmetijskih zemljiščih in na naravnih vrednotah, kot je ledeniška morena. Očitno škodo, ki je bila storjena na teh pomembnih površinah, bo treba v največji možni meri odpraviti takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Predvsem pa: podobnim negativnim vplivom na okolje se je treba v prihodnosti izogniti.

Umanotera že vrsto let spodbuja organizacijo bolj trajnostnih dogodkov (npr. s projektoma Čista zmaga, ki je tlakoval pot organizaciji trajnostnih dogodkov pri nas, ter Podnebni Meni). Tudi pri organizaciji lastnih dogodkov si prizadevamo, da ti povzročijo čim manj škodljivih vplivov na okolje in čim več koristi za lokalno skupnost . Kot enega izmed vrhovnih vodil pri organizaciji bolj trajnostnih dogodkov izpostavljamo pomen aktivnega sodelovanja organizatorja z lokalnimi deležniki, saj le tako lahko poiščemo najbolj trajnostne rešitve in se izognemo morebitnim konfliktom. Umanotera je spodbudila tudi dialog med organizatorji Planice 2023 in okoliškimi naravovarstvenimi nevladnimi organizacijami, ki to območje tudi najbolj poznajo. Dialog se je – v primeru parkirišč žal prepozno – tudi pričel.

Res je, da je bilo v primeru priprav na svetovno prvenstvo Planica 2023 sodelovanje organizatorjev in občine z lokalnimi deležniki nezadostno in da je bila dragocenim naravnim virom že storjena (morebiti nepopravljiva) škoda. Zato naj ta primer služi kot opozorilo pri organizaciji prihodnjih planiških dogodkov (vsakoletnih svetovnih pokalov, svetovnega prvenstva v smučarskih poletih leta 2028) in drugih dogodkov v naravnem okolju. Vključujoče načrtovanje vsakršne infrastrukture, rabe prostora in izvedbe drugih dejavnosti, ki pomembno vplivajo na lokalno skupnost in naravno okolje, se mora pričeti veliko prej, potekati pa mora v duhu sodelovanja in biti usmerjeno v iskanje čim bolj trajnostnih rešitev.

[1]

[2]