Planica za trajnostni razvoj

14. marec 2013 – Organizacijski komite Planica se je letos zavezal, da bo tekmovanja svetovnega pokala v smučarskih skokih organiziral in izvedel kot trajnostne športne dogodke, ki bodo pustili pozitivno zapuščino naravnemu in družbenemu okolju. Zavzemali se bodo, da bodo tekmovanja v Planici vsako leto v večji meri temeljila na načelih trajnostnega razvoja in tako prispevala k dinamičnemu ravnovesju med človekom in naravo ter omogočala socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Pri uresničevanju te vizije jim v vlogi svetovalca za trajnostne elemente svetuje ekipa Čiste zmage.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica Primož Finžgar, so si na področju trajnostnih elementov planiških prireditev zastavili dolgoročno nalogo. Za uresničevanje svoje vizije pa so si letos zadali ukrepe na različnih ravneh na področjih mobilnosti, hrane in pijače, ravnanju z odpadki in vključevanju lokalne skupnosti.

Eden ključnih vplivov prireditve v Planici je mobilnost udeležencev. Največ izpustov toplogrednih plinov v zvezi s športnim dogodkom namreč nastane zaradi prevozov obiskovalcev in športnikov.

Ena izmed letošnjih aktivnosti je spodbuditi ljudi, naj pridejo z vlakom in avtobusom (vozila bosta tudi dva posebna vlaka), ali pa naj si vsaj delijo prevoz. Ob predložitvi vstopnice na tekmo ponujajo 50-odstotni popust na vožnjo z vlakom do Jesenic in nato brezplačno z avtobusom do Planice. Spodbujajo tudi k deljenju prevoza – odprli so dogodek za skupni prevoz na spletni strani www.prevoz.org. Po Finžgarjevih besedah gre tudi za vzgojo gledalcev za bodoče dogodke v Planici, saj bo z izgradnjo infrastrukture za nordijski center v dolini v bodoče manj parkirnih prostorov.

Najboljši odpadek je tisti, ki ne nastane, zato se pri načrtovanju prireditve skušajo izogniti nepotrebni embalaži, izdelkom za enkratno uporabo in izdelkom iz snovi, ki se jih ne da reciklirati. Plačilo kavcije za uporabo kozarcev za pijačo je v Planici že ustaljena praksa, letos uvajajo tudi ločeno zbiranje odpadkov. Pred in med samim dogodkom bodo poskrbeli, da se bo vsak posameznik zavedal odgovornega ravnanja z odpadki. Za odpadke, ki bodo vseeno nastali, bodo postavljeni zabojniki za ločevanje s sporočili o primernem ločevanju, na to bodo obiskovalce opozarjali tudi prostovoljci.

Poudarjajo tudi pomen medgeneracijske odgovornosti in solidarnosti, krepitvi socialne kohezije, mreži odnosov in lokalnih skupnosti. Pri načrtovanju in na samem dogodku bodo dajali prednost lokalnim izvajalcem/podizvajalcem/dobaviteljem. Pozornost namenjajo skrbi za dediščino in ozaveščanje ljudi z odgovorno interakcijo med vsemi vpletenimi. Z likovnim natečajem Planica in otroci, ki poteka že vrsto let in se ga udeležuje veliko število osnovnih šol, spodbujajo kreativnost in razmislek na temo varovanja narave, s čimer želijo razviti njihov pozitivni odnos do okolja.

»Planica je največja slovenska športna prireditev in njihova zaveza k trajnostnemu razvoju je močno sporočilo in izziv za druge organizatorje športnih prireditev,« je poudaril eden treh ambasadorjev projekta Čista zmaga, trajnostni športni dogodki Franci Petek (druga dva ambasadorja sta Katarina Venturini in Mitja Petkovšek).

Vodja projekta Čista zmaga Gaja Brecelj je opozorila, da gre pri trajnostnih športnih dogodkih za tek na dolge proge – postopen proces nenehnega izboljševanja. Prinašajo pomembne okoljske, gospodarske in družbene spremembe na vseh ravneh. Od športnega dogodka, organiziranega v skladu s trajnostnim pristopom, imajo korist vsi – športniki, organizator, sponzorji, dobavitelji, izvajalci storitev, lokalna skupnost, gledalci – pri tem pa niso ogrožene potrebe prihodnjih generacij.

Človeku in okolju prijaznejši športni dogodki so po besedah Brecljeve razvojna priložnost za Slovenijo, saj prinašajo koristi na vseh segmentih družbe: za lokalno skupnost, posameznika in gospodarstvo. Takšne prireditve povečujejo uspešnost organizatorja (zviševanje ugleda, prihranki, pridobivanje sponzorjev, višja javna podpora, nova partnerstva, črpanje evropskih sredstev), ponujajo koristi za sponzorje (izkazovanje okoljske in družbene odgovornosti, dolgoročna partnerstva, zviševanje ugleda) in prinašajo koristi na lokalni ravni (izboljšuje se lokalna ekonomija, vpetost v okolje, koristi za naravno in družbeno lokalno okolje, razvoj lokalne skupnosti na trajnostnih temeljih, promocija lokalne dediščine).

Informacije: Gaja Brecelj, vodja projekta Čista zmaga, gaja@umanotera.org