Po letu dni objave sporazuma CETA še vedno brez celovite presoje vplivov

Ob pričetku Vrha OZN o trajnostnem razvoju, kjer bodo razpravljali in sprejeli nove Cilje trajnostnega razvoja ter Agendo 2030, mineva tudi natanko leto dni od javne objave trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA). Sporazum lahko prinese znatne spremembe za ekonomski razvoj najmanj razvitih držav, dostopnost do osnovnih storitev, kot so zdravstvo ali komunala, spodbudi uvoz umazanih goriv iz katranskega peska ter zavre prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam. Evropskim poslancem smo poslali poziv, v katerem jih opozarjamo na pomanjkljivo izvajanje skladnosti politik v primeru trgovine in  jih pozvali, naj se zavzamejo za izdelavo presoje vplivov sporazuma CETA na družbo in okolje.

Kljub tem odprtim vprašanjem in morebitnemu negativnemu vplivu sporazuma CETA na Cilje trajnostnega razvoja, po letu dni še vedno ni izdelana celovita presoja vplivov sporazuma. EU se je v svojih temeljnih pogodbah pravno zavezala, da bo svoje politike uskladila z razvojnimi prizadevanji in med strateškimi področji, ki jih je potrebno še posebej vrednotiti, identificirala trgovinsko politiko. Kljub tem dejstvom omembe sporazuma CETA ni najti v Poročilu o skladnosti politik za razvoj (2015) in skladnost politik kot komplementarni ukrep prizadevanj za razvoj se zdi zgolj mrtva črka na papirju EU.

Medtem lahko na spletni strani Evropskega leta za razvoj zasledimo zapis: »Pomoč državam v razvoju pri vzpostavitvi miru in družbene blaginje ni samo stvar pravičnosti, ampak tudi pripomore k oblikovanju varnejšega sveta, ki bo Evropi omogočil več gospodarskih in trgovinskih priložnosti.« Evropska unija je trgovinsko politiko »obrnila na glavo« in namesto »trgovine za razvoj« spodbuja »razvoj za trgovino«, kar se odraža v njenem selektivnem odnosu do vprašanj, povezanih s trgovinskimi sporazumi. Več informacij o selektivnem odnosu EU do vprašanj trgovinske politike in njenega vpliva na Cilje trajnostnega razvoja je na voljo v Umanoterinem gradivu Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost – njihova odločitev.

Evropske poslance smo prosili za njihovo mnenje o vplivih trgovinske politike EU na Cilje trajnostnega razvoja, saj s svojimi glasovi lahko podprejo ali zavrnejo trgovinske sporazume. Izmed osmih slovenskih evropskih poslancev sta se odzvala le dva, g. Milan Zver in g. Igor Šoltes.

Zato smo danes evropskim poslancem poslali poziv, v katerem jih opozarjamo na pomanjkljivo izvajanje skladnosti politik v primeru trgovine in  jih pozvali, naj se zavzamejo za izdelavo presoje vplivov sporazuma CETA na družbo in okolje. V pozivu smo izrazili tudi pričakovanje, da s svojim glasom ne podprejo sporazuma, vse dokler ne bo izdelana presoja vplivov, ki bo ponudila ustrezne odgovore na odprta vprašanja.