Po razpravi >> V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah

Organizacije civilne družbe, strokovnjaki, angažirani posamezniki in predstavniki politike na državni in lokalni ravni so na današnji razpravi spregovorili o aktualnih problemih v slovenski družbi in državi. Razpravo je v luči letošnjih parlamentarnih in lokalnih volitev organizirala Umanotera v želji, da bi se v tokratnem predvolilnem obdobju pogovarjali o tem, kako resnično obrniti škodljive trende naraščanja revščine, podrejanja vseh družbenih podsistemov gospodarstvu, uničevanja okolja, pomanjkanja globalne odgovornosti, demokratičnega deficita ter korupcije in klientelizma. Izhodišče za razpravo je predstavljal Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije, v katerem je pod geslom »Za družbo blaginje v trdni mreži življenja« 30 organizacij civilne družbe in posameznikov predstavilo ideje in predloge prihodnjih korakov Slovenije za doseganje socialno pravične in okoljsko vzdržne družbe.

Po besedah organizatorja je namen razprave spodbujanje oblikovanja nove razvojne miselnosti, ki naj upošteva osnovne vrednote spoštovanja, pravičnosti, vzdržnosti, odgovornosti do prihodnjih generacij in globalne solidarnosti. Ta proces je smiselno pričeti v obdobju predvolilnih razprav, še pomembneje pa je, da se nadaljuje tudi po tem, ko bodo volitve končane in bosta v Sloveniji imenovani nova državna in lokalna oblast.

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je dejala: »Z razpravo smo želeli opozoriti na sistemske probleme in deviacije, ki državi Sloveniji preprečujejo, da bi v polnosti izkoristila svoje razvojne potenciale, njenim prebivalcem pa zmanjšujejo blaginjo in postavljajo pod vprašaj njeno trajnost. Od bodoče vlade pričakujemo, da se bo prednostno posvetila tem vprašanjem in s tem izkazala svoje resnično delovanje v javnem interesu

Generalni sekretar Transparency International Slovenia Sebastijan Peterka je izpostavil problem demokratičnega deficita in odtujenosti ljudi od političnih procesov: »Korupcija še povečuje nezaupanje v javne institucije in sprejemanje odločitev javnega pomena, s tem pa spodkopava temelje demokracije. Boj proti korupciji in njeno preprečevanje morata biti jedro vsake odgovorne politike.«

Med prednostnimi izzivi, s katerimi se bo morala soočiti politika v naslednjem obdobju, je naraščanje neenakosti in revščine v Sloveniji, ki čedalje več ljudem onemogoča dostojno in kakovostno življenje. Predavatelj na Fakulteti za socialno delo dr. Srečo Dragoš je dejal: »Skrb za ugodno socialno stanje mora postati prednostna naloga državne politike. Napor za spremembo negativnih trendov je bistveno manjši v sedanjih razmerah kot pa takrat, ko bodo problemi z revščino in neenakostjo pri nas postali večji kot v evropskih državah.«

Na posvetu so prevpraševali tudi vlogo gospodarstva v družbi in danes prevladujočo težnjo po nenehni rasti proizvodnje in potrošnje, ki je že trčila v planetarne meje. Avtorji Manifesta so se strinjali, da gospodarstvo potrebujemo, vendar ne kot cilj, temveč kot sredstvo za proizvodnjo uporabne vrednosti in zagotavljanje kakovostnih delovnih mest. Živa Kavka Gobbo, predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj je o tem dejala: »Zlorabo javnih politik v imenu gospodarske rasti in konkurenčnosti je potrebno prekiniti. Danes kot družbeni cilj prekomerno izpostavljamo stremljenje k stalni gospodarski rasti, vse družbene podsisteme pa postavljamo v podrejeno vlogo. Poleg tega smo že trčili ob marsikatero okoljsko mejo. Tak način ne vodi v družbo blaginje za vse, okoljske vzdržnosti in socialne kohezije

Dogodek se je zaključil s pozivom vsem prisotnim, naj v okviru svojega dela prispevajo k nadaljevanju razprave o novi razvojni paradigmi in njeni implementaciji na politični ravni.

Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije: http://bit.ly/ManifestCD

Več o Manifestu je na tej spletni strani

Fotografije z dogodka

Vabilo na razpravo