Pogovor z Vido Ogorelec: Prihodnost je v spremenjenem odnosu do okolja

Vabljeni v sredo, 3. septembra 2014, ob 18. uri na sprehajališče Breg na Ulični pogovor: Prihodnost je v spremenjenem odnosu do okolja. Z Boštjanom Tadlom se bo pogovarjala Umanoterina direktorica Vida Ogorelec, dogodek pa poteka v okviru projekta Knjižnica pod krošnjami.

O čem bo tekla beseda? Narava nas sili, da nekaj spremenimo. Omejitve prostora in virov na našem planetu nas opominjajo, da prihodnost naše civilizacije ni v materialni rasti, temveč v izkoriščanju neomejenih potencialov našega uma in ustvarjalnosti. Obremenjevanje okolja je velik in vseobsegajoč problem. Odvisnost od fosilnih goriv ni le problem, povezan s podnebjem, gre tudi za vzorec naše civilizacije, ki je zelo linearen – vire črpamo, jih hitro porabimo in odvržemo v obliki odpadkov ali onesnaženega ozračja. Ta model vzdrži le kratkoročno, dolgoročno ne. Nekateri vidijo največjo težavo v naraščanju svetovnega prebivalstva, tokratna gostja Vida Ogorelec pa je prepričana, da se največji problem skriva v pohlepu razvitega dela prebivalstva. Vsi skupaj bi morali živeti skromneje, saj zahodni svet, ki je vzor vsem ostalim, porabi preveč.

Namen serije uličnih pogovorov v okviru Evropske Knjižnice pod krošnjami v družbi zanimivih gostov in tem je osvetljevanje strateškega dokumenta Evropa 2020. Gre za desetletni strateški načrt, ki so ga države članice sprejele marca 2010 z namenom, da EU izboljša gospodarsko rast in ustvari razmere za trajnostno naravnan razvoj, ki bo temeljil na znanju, socialni pravičnosti in gospodarni rabi virov. Ključne teme dokumenta Evropa 2020 so oblikovane v obliki konkretnih ciljev na področjih zaposlovanja, inovacij, podnebnih sprememb, izobraževanja in revščine. Vseh 5 ciljev se nanaša na področja, ki so med seboj povezana.

Več o dogodku je na tej spletni povezavi.