Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Skoraj dve leti sta že minili od pričetka desetletja, v katerem se morajo izpusti v Evropi zmanjšati za vsaj 55 % (oziroma še bolje za 65 %), da bi omejili prispevek evropskega kontinenta h globalnemu segrevanju in posledičnim podnebnim spremembam [1]. V zadnjem času so sicer pandemija, vojna in inflacija nekoliko zasenčile politična prizadevanja za dosego podnebne nevtralnosti do sredine stoletja, vendar nam narava še naprej pošilja ostre opomnike. Stoletne padavine in poplave, nedavni vročinski val in zgodovinski gozdni požari tako kažejo, da podnebna kriza traja že (pre)dolgo in da ni nekaj, kar se bo zgodilo šele v oddaljeni prihodnosti.

Slovenija je resda dosegla zadane podnebne cilje za leto 2020, vendar je razloge za to pripisati predvsem kombinaciji začetnih neambicioznih ciljev ter zmanjšanja gospodarskih aktivnosti in prometa (zaradi pandemije) in ne toliko velikim strukturnim reformam.

Posodobljen dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, ki smo ga pripravili v Umanoteri, vključuje pregled trenutnih mednarodnih in slovenskih politik na področju podnebnih sprememb. V njem je predstavljeno, kako se civilizacijski cilj preprečiti nevarne podnebne spremembe preliva v mednarodne politične dogovore, iz njih pa v regionalno in nacionalno zakonodajo in ukrepe. Opisane so obveznosti, ki jih ima Slovenija do mednarodne skupnosti glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, in ukrepi za njihovo izpolnjevanje. V dokumentu lahko zasledite tudi infografiko, ki prikazuje slovenske podnebne cilje za leti 2030 in 2050 v posameznih sektorjih, vključno z izpusti v izhodiščnem letu 2005 in doseganjem ciljev v letu 2020.

Tako celoten dokument kot tudi infografika jasno kažeta, da nas do podnebne nevtralnosti čaka še dolga pot. V nekaterih sektorjih (zlasti v sektorju prometa) je namreč zmanjševanje emisij še vedno stvar debate v prihodnosti, namesto da bilo obravnavano danes.

[1] Kot je bilo dogovorjeno v Pariškem podnebnem sporazumu.

 

Dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb in pripadajoča infografika sta bila pripravljena v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.