Pomagajte nam zaščititi naše vode, preden bo prepozno!

Pridružite se nam pri zbiranju podpisov za referendum proti škodljivemu Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki se bo pričelo v torek, 20. aprila. Takrat začne teči 35-dnevni rok (časa imamo torej do 25. maja), v katerem moramo zbrati 40.000 overjenih podpisov, s katerimi bomo zahtevali referendum proti spornemu zakonu*.

Obrazec za vpis med prostovoljce najdete tukaj. Poudarjamo, da lahko prav vsak prispeva s svojimi znanji in sposobnostmi!

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani zapitnovodo.si.

Pobudnik referenduma je okoljevarstvena organizacija EKOKROG s široko podporo okoljevarstvenih in drugih civilno-družbenih organizacij ter vodovarstvenih strokovnjakov. Z zbiranjem podpisov za razpis zakonodajnega referenduma bomo pričeli, ker je Državni zbor kljub množični podpori Peticiji za pitno vodo z več kot 50.000 podpisniki sprejel sporne spremembe 37. člena.

USODA VODE JE V NAŠIH ROKAH!

 

* Zakaj je novela zakona o vodah sporna?

Predlagane spremembe rahljajo zaščito naših voda.

Ministrstvo za okolje in prostor je po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe umaknilo sporno točko 69. člena, po kateri bi se v novem Zakonu o vodah omogočilo gradnjo proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih.

Podporniki peticije spremembo sicer pozdravljamo, toda v noveli še vedno ostaja sporen 37. člen, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Poudarjamo, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« in “drugih objektov”, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Ob tem poudarjamo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine.

Po gradbenem zakonu je dovoljena gradnja različnih objektov v javni rabi ter javnih površin, kot so gostilne, poslovni in upravni objekti, trgovine, stavbe za storitvene dejavnosti, obredne stavbe, ceste, parkirišča, pokopališča itd., kar bi po novem Zakonu o vodah znatno povečalo tveganje za onesnaženje naših površinskih in podzemnih voda ter posledično tudi pitne vode.

Dejstvo je, da Zakon o vodah, ki ga pripravila vlada, na prvo mesto postavlja zasebni kapital na račun zdravja ljudi in uničevanja ekosistemov v priobalnih pasovih rek, jezer in morja.

 

Sprememba je bila uvedena po principu “žrtvovanja večjega zla“

Ministri so spremembo uvedli šele po intenzivnem posredovanju stroke, civilne družbe in medijev. Politični manever odstranitve zgolj enega od dveh spornih členov, še dodatno dokazuje, da gre pri noveli Zakona o vodah v prvi meri za interese kapitala in ne ljudi! Če bi se vlada, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarstvo res zavzemali za dobrobit ljudstva, bi nemudoma umaknili oba člena.
Kakršnokoli politično kupčkanje v stilu, mi bomo umaknili en člen, vi pa pristanete na tistega drugega, je popolnoma nesprejemljivo.

 

Takšen način sprejemanja zakonov je nedopusten

Spomnimo: Vlada je novela zakona o vodah predlagala le po kratki javni obravnavi in skrajšanem postopku. Sporne spremembe so se v zakonu pojavile v medresorskem usklajevanju na predlog Ministrstva za gospodarstvo in to šele po 14-dnevni javni obravnavi. Tako je vlada na pretkan način stroki in nevladnikom poskusila onemogočiti vsakršno posredovanje.