Pomlad prihaja, nadaljujemo sodelovanje z Mestno občino Ptuj na področju skupnostnega vrtičkarstva

Skupnostni urbani vrtovi so prostor za pridelovanje vrtnin za potrebe občanov in rekreacijo v stiku z naravo, pa tudi za druženje ter soodločanje o urejanju prostora in drugih skupnih zadevah.

V okviru LIFE projekta Care4Climate na Ptuju že dobro leto izvajamo program podpore občine pri izvajanju trajnostnih skupnostnih projektov. V tem času je občina uredila urbano vrtičkarsko območje ob Mlinski cesti. Ker ponuja urbano vrtnarjenje lepe priložnosti za skupnostne projekte, so bili v proces urejanja vključeni različni lokalni deležniki, vključno s civilnodružbenimi organizacijami.

Umanotera občino pri tem v sodelovanju z Regionalnim stičiščem nevladnih organizacij Podravja podpira pri izvajanju participatornih procesov in pri trajnostnem upravljanju z občinskimi zelenimi površinami. Skupaj smo že izvedli delavnico za lokalno skupnost Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti in delavnico za civilnodružbene organizacije Lahko bi delovali tudi … na vrtu! V letošnji pomladi pa v lokalni skupnosti širimo glas o tem, da je vrtičkanje tudi v času epidemije varna, zdrava, koristna in prijetna prostočasna dejavnost.

Druženje na vrtičkih pa posameznikom in družinam ne omogoča samo oskrbe z zdravo, domačo hrano, ampak tudi izmenjavo semen in sadik ter znanj. Na ravni lokalne skupnosti pa gre za večjo urejenost okolja in bolj vzdrževane zelene površine, za promocijo samooskrbe in ekološko pridelane hrane ter tudi za zgled skupnostnega urejanja prostora od spodaj navzgor v okviru vzdržnega razvoja mesta. Vse navedeno prispeva k dvigu kakovosti življenja v mestu in k večanju blaginje prebivalstva.

 

Grafika: Lara Kastelic

 

Program podpore občin pri izvajanju trajnostnih skupnostnih projektov izvajata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.