Ponovno pozivamo: ukinimo okolju škodljive subvencije

Jonas Sonnenschein, avtor poročila o ukinjanju okolju škodljivih subvencij, je danes na vodje poslanskih skupin koalicijskih strank in predstavnikom parlamenta poslal poziv, v katerem v okviru trenutnih pogajanj o koalicijskem sporazumu opozarja na prizadevanja parlamenta za postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij. V Umanoteri menimo, da je za modernizacijo slovenskega gospodarstva postopna odprava okolju škodljivih subvencij nujna, zato pričakujemo, da bodo pristojni odločevalci upoštevali naše predloge.

Več na tej spletni povezavi, kjer objavljamo Jonasov poziv.