Poročilo spletnega seminarja: Mreža subvencij letalstva v EU

Subvencije, ki so na voljo letalski industriji, dovoljujejo letalskim družbam, da ponujajo lete za 20€ in nadaljujejo z nenadzorovano rastjo, obenem pa prikrivajo resnično okoljsko in družbeno ceno letenja. Letalstvo v EU že desetletja poganja kompleksen sistem neposrednih in posrednih subvencij. 14. septembra je mreža Stay Grounded skupaj z Umanotero organizirala spletni seminar Letalstvo in subvencije v Evropski uniji, kjer je beseda tekla o sistemu subvencij in o tem, kako se lahko z njim spopademo.

Umanoterin sodelavec Jonas Sonnenschein je odprl dogodek z definicijo in razlago subvencij ter njihovih vplivov na področju letalstva. Sledila je predstavitev Romana Mauroschafta iz evropske nevladne organizacije Transport & Environment o letalskih subvencijah na ravni Evropske unije, kasneje pa je bilo odprto tudi vprašanje subvencij in finančnih olajšav letalski industriji na nacionalnih ravneh. Predstavljeni so bili primeri Slovenije, Madžarske in Poljske.

Podpora letalskemu sektorju, predvsem v obliki davčnih olajšav, pomeni, da lahko letalski poleti izrinejo ostale oblike prevozov, obenem pa letalski prevoz v veliki meri prispeva k zvočnemu in zračnemu onesnaževanju, pa tudi k uničevanju celotnih habitatov in obdelovalnih površin. V poštenem ekonomskem sistemu bi bile letalske družbe primorane plačati za vse škodljive vplive, ki jih povzročijo v okolju.

Letalstvo predstavlja družbeni problem in prizadevanja za ukinitev letalskih subvencij morajo biti zastavljena previdno. V celoten proces morajo biti vključeni delavci s področja letalstva, obenem pa bo potrebno upoštevati dejstvo, da bo pri splošni javnosti, ki bi izgubila možnost poceni letov, prišlo do nasprotovanja. Potrebno bo osredotočanje na pozitivne posledice obdavčenja letalske industrije. S temi sredstvi bi lahko okrepili dostopen sistem brezogljičnega javnega prevoza, namesto da od ljudi pričakujemo, da se soočajo z okoljskimi posledicami letalske industrije.

 

Celoten seminar:

Dodatni viri:

Aviation Tax Gap (Transport & Environment)

Roadmap to climate neutral aviation in Europe (Transport & Environment)

Ticket prices of planes vs trains (Greenpeace)

Subsidies in aviation (Gössling, S., Fichert, F. in Forsyth, P. 2017)

 

 

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta “V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje evropskih sredstev”, ki je del European Climate Initiative (EUKI, www.euki.de). The project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).