Posvet: Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

Na vključujoč način zasnovan in k trajnostnim ciljem usmerjen občinski proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje. Občine, ki razvijajo spretnosti pridobivanja sredstev, ustvarjanja prihrankov, zadrževanja finančnih tokov v lokalnem okolju ter k trajnostnim ciljem usmerjene porabe razpoložljivih sredstev, postanejo privlačne za bivanje, obiskovalce in investitorje.

Umanotera vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na

nacionalni posvet Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

15. september 2017, od 9. do 13. ure, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

***Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici (tukaj).***

***Vabilo na posvet s programom je na voljo na tej spletni povezavi.***

 Govorci/-ke na posvetu:
 • Violeta Bulc, evropska komisarka za promet
 • Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija
 • Hans-Wolf Zirkwitz, Mesto Stuttgart
 • Tilen Božič, Ministrstvo za finance
 • Hinko Šolinc, direktor Eko sklada, j.s.
Okrogla miza naprednih slovenskih občin: kako jim je uspelo in kako bi lahko bile še boljše?
 • Bojan Sever, župan Občine Idrija
 • Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
 • Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske agencije – GOLEA
 • Tatjana Bernik, vodja oddelka za okolje in prostor v Občini Škofja Loka
 • Janez Nared, višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU
 Zakaj se udeležiti posveta?
 • da se seznanite s celovitim konceptom občinskega proračuna kot mehanizma za doseganje trajnostnega razvoja lokalne skupnosti
 • da spoznate politične smernice, ki bodo usmerjale javno-finančne tokove do 2030
 • da dobite informacije o komplementarnih finančnih virih
 • da spoznate domače in tuje dobre prakse uporabe proračunskih vzvodov za načrtovanje in izvedbo energetske tranzicije, ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe ipd.
 • da razširite svoje strokovno omrežje in zgradite konstruktivna partnerstva za izvajanje trajnostnih rešitev na lokalni in regionalni ravni
Komu je posvet namenjen?
 • županom,
 • direktorjem občinskih uprav in službam, ki pripravljajo občinske proračune,
 • združenjem občin,
 • občinskim javnim službam in javnim zavodom,
 • razvojnim in energetskim agencijam,
 • ministrstvom in vladnim službam s pristojnostmi na področjih strateškega načrtovanja, lokalne samouprave in financ,
 • odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni,
 • razvijalcem politik trajnostnega razvoja,
 • strokovni in znanstveni javnosti na področju lokalnega in regionalnega razvoja,
 • predstavnikom nevladnih organizacij ter
 • vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.
Ozadje posveta

Trajnostni razvoj se začne na lokalni ravni. Mesta in lokalne skupnosti so katalizatorji sprememb in gonilniki razvoja. Njihova vloga pri reševanju svetovnih vprašanj je vse bolj prepoznana. So ključni dejavnik doseganja ciljev mednarodne skupnosti do 2030 za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije.

Tudi na lokalni ravni so ekonomski inštrumenti najbolj učinkoviti od vseh, kar jih ima na voljo oblast za usmerjanje razvoja. V fiskalni politiki se odraža dejanska vsebinska usmeritev lokalne politike. Udejanja se s financiranjem občinskih javnih služb, podeljevanjem subvencij, davčno politiko, javnim naročanjem in naložbami. Na vključujoč način zasnovan in k trajnostnim ciljem usmerjen občinski proračun je najbolj učinkovit način za izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnih storitev, spodbujanje inovativnega lokalnega gospodarskega razvoja in socialne kohezije ter povečanje kakovosti življenja državljanov.

Lokalne skupnosti, ki razvijajo spretnosti pridobivanja sredstev, ustvarjanja prihrankov, zadrževanja finančnih tokov v lokalnem okolju ter k trajnostnim ciljem usmerjene porabe razpoložljivih sredstev, postanejo privlačne za bivanje, obiskovalce in investitorje.

Nacionalni posvet NAPREDNE OBČINE SLOVENIJE: lokalnim skupnostim prijazni proračuni predstavlja odlično priložnost za seznanitev z najnovejšimi političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo tudi viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Dogodek bo združil predstavnike EU in nacionalnih institucij, lokalnih oblasti, znanosti in civilne družbe, ki bodo izmenjali najboljše prakse in zagotovili širok razpon perspektiv.

Vljudno vabljeni, da se posveta udeležite in se aktivno vključite v razpravo!

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno.

Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100 in gaja@umanotera.org.

Dogodek bo upošteval Politiko organizacije trajnostnih dogodkov in vabimo vas, da se nam v tem duhu pridružite. Pridite na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom – peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Kako do lokacije?

Posvet v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizira Umanotera v okviru projekta Ozelenjevanje občinskega proračuna, ki ga izvaja Umanotera, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Posvet sofinancirajo tudi Urad za UNESCO, Mestna občina Ljubljana in Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.