Posvet Posvet PODNEBNE SPREMEMBE: znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik

v četrtek, 15. maja 2008, od 10. do 13. ure, Državni zbora (mala dvorana), Šubičeva 4, Ljubljana

Vabilo s programom

Prispevki govorcev (glej več…)

Sporočilo za medije

Uvodna nagovora:

– Milenko Ziherl, predsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija
– dr. Pavle Gantar, podpredsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija


Predstavitve:

Podnebne spremembe: ”Od izzivov do priložnosti za Slovenijo”
mag. Katja Lautar, državna sekretarka je nadomestila dr. Žigo Turka (minister za razvoj, predsednik Sveta za trajnostni razvoj RS

Primer organiziranosti države za odzivanje na podnebne spremembe
nj. eksc. g. Tim Simmons, Britanski veleposlanik v Sloveniji

Stanje podnebnih sprememb na dan ”podnebnih sprememb”
mag. Vida Wagner Ogorelec, direktorica organizacije UMANOTERA

Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani in članica IPCC

”Foresight ”predvidevanje kot eno izmed orodij za uspešno oblikovanje politik
dr. Jana Kolar, podpredsednica društva Bled Forum o Evropi

Vloga čezmejnega znanstvenega delovanja pri oblikovanju nacionalnih politik
dr. Miroslav Polzer, direktor ASO Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani

Posvet je moderirala dr. Breda Pavlič, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, članica uprave Umanotere

Razpravljavci na posvetu:

 • Matjaž Jeran, Mountain Wilderness Slovenije: Spodbujanje javnega prevoza kot zaviranje rasti emisij CO2 iz prometa
 • Polonca Steinmann, Klinični center: O vzrokih za podnebne spremembe
 • Dušan Mlinšek, ZVOS: Slovensko gozdarstvo
 • dr. Brabka Berce Bratko, Ekološko združenje Slovenske Istre: Prostorsko planiranje kot del nacionalnih politik za prilagajanje podnebnim spremebam
 • Andrej Klemenc, Slovenski E-forum: Ameriški pogled na podnebne spremembe čiste tehnologije
 • Viktorija Rehar, DPUZS: Podnebne spremembe – obremenjenost Slovenije in povezanost ter vplivi na zdravje
 • Gorazd Marinček, Slovenski E-foum: Pogled iz žabje perspective na izmikanje odgovornosti
 • Klemen Bergant, Urad za meteorologijo, ARSO: Podnebne sprmembe kot priložnost
 • mag. Darko Kranjc, SMS – Stranka mladih Slovenije, Politika in podnebne spremembe oz. zelena politika
 • Majda Završek-Urbančič, MKGO – Ministrstvo za kmet., gozd., in prehrano: Prilagajanje kmetijstva ni gozdarstva podnebnim spremebam – priprava strategije
 • Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije: Čas za konkretne ukrepe – državne pomoči / okoljske dajatve
 • Aleš Lenassi, samostojni umetnik: Oglaševanje – primerjava uradnih invalidi s prostovoljnimi invalidi, ki sedajo v avto
 • Nevenka Bogataj: Zahvala in poudarek treh predavanj