Posvet Sporazum TTIP ali kako nam korporacije poskušajo ugrabiti prihodnost

V petek, 13. februarja 2015, je v dvorani Državnega sveta Umanotera v sodelovanju s skupino Zelenih/ESZ izvedla javno razpravo o trgovinskem sporazumu TTIP in njegovem vplivu na Slovenijo.

Prisotne je z uvodno besedo nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je opozoril, da je pri sklepanju sporazuma TTIP potrebno biti pozoren tako na priložnosti kot na nevarnosti.

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je v svoji predstavitvi opozoril, da tudi poslanci Evropskega parlamenta nimajo primernega dostopa do gradiv, zaradi česar težko govorimo o najbolj transparentnih pogajanjih doslej. Zaradi številnih vprašanj, ki jih sporazum prinaša na področju sociale in okolja ter varovanja potrošnikov, je izrazil pričakovanje, da si bodo pogajalci prizadevali za ohranitev visokih standardov tekom pogajanj.

Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar je predstavil zakonodajne razlike, ki izhajajo iz regulacije kmetijstva v EU in ZDA ter dejal, da je potrebno zelo budno spremljati pogajanja ter pozval Slovenijo k pripravi nacionalnih in sektorskih stališč.

Direktor Farme Ihan mag. Marko Višnar je opozoril, da je slovensko kmetijstvo že v primerjavi s povprečnimi evropskimi kmetijami majhno in nekonkurenčno. V primerjavi z ZDA je ta razlika še toliko večja, kar bi skupaj z višjimi standardi na področju pridelave in predelave hrane v EU slovenskega kmeta izpostavilo nelojalni konkurenci in pod vprašaj postavilo prehransko samooskrbnost Slovenije.

Generalni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj je poudaril da gre v sporazumu TTIP za spopad med korporacijami in državo, kjer se poskuša korporacije preko sporazuma izenačiti z državami. Opozoril je tudi, da nas ne sme zavesti trenutni razvoj dogodkov in pozivi po večji transparentnosti, saj je sporazum v izhodišču zgrešen in ga je zato potrebno zavrniti.

Nacionalni koordinator mreže STOP TTIP, Andrej Gnezda iz Umanotere, je prikazal, za kako obsežen sporazum gre in opozoril, da sporazum ne bo posegel le v obstoječo zakonodajo, temveč bo lahko vplival tudi na vso bodočo zakonodajo. Ob dejstvu, da bo imel sporazum izrazito zanemarljive ali celo negativne učinke na slovensko gospodarstvo ter številnih grožnjah, ki jih odpira na številnih ključnih področjih, je Gnezda pozval k zavrnitvi sporazuma.

Celoten posnetek posveta si lahko ogledate tukaj.

Slike z dogodka (foto: pisarna Evropskega poslanca dr. Igor Šoltes)

Prezentacije in več o posvetu na: http://www.igorsoltes.eu/si/aktualno/komu-bo-resnicno-koristil-sprejem-sporazuma-ttip?item=317.

 

Pismo Evropskim poslancem.