Poziv svetnikom, naj preprečijo ukinitev samostojnega Ministrstva za okolje in prostor

Nevladne okoljske organizacije in civilne iniciative so v pismu 1. februarja 2012 državne svetnike pozvale, naj z glasovanjem za odložilni veto na spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije preprečijo ukinitev samostojnega Ministrstva za okolje in prostor. Pismo navajamo v celoti:

Danes boste na 36. nujni seji razpravljali in glasovali o odložilnem vetu na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije. Okoljske organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace v Sloveniji, Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo ter Civilne iniciative Celja se pridružujemo mnenju interesne skupine negospodarskih dejavnosti, da bi ukinitev Ministrstva za okolje in prostor, kot smo ga poznali do sedaj, imela pomembne posledice, zato vas pozivamo, da glasujete za odložilni veto.

Ukinitev samostojnega resorja za okolje in prostor oz. združitev enega dela ministrstva (okolje) z  ministrstvom za kmetijstvo, drugega dela (prostor) pa z ministrstvom za infrastrukturo, je iz več razlogov zaskrbljujoča in nedopustna, še zlasti pa ker:

–        nadzor nad onesnaževanjem daje onesnaževalcem – kmetijstvo je eden največjih onesnaževalcev okolja;

–        prostor podreja infrastrukturi – energetika in promet sta največja posamična porabnika prostora.

Ločevanje in podrejanje okolja in prostora drugim interesom pomeni dejansko odstranjevanje ključnih ovir za posege v okolje in prostor, zato nevladne organizacije temu nasprotujemo.

 Z glasovanjem za odložilni veto opozorite na spornost predlagane rešitve in pozovite k ponovnemu razmisleku o njenih posledicah.

 Podpisniki:

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, mag. Vida Ogorelec, direktorica

Focus, društvo za sonaraven razvoj, Živa Gobbo, predsednica

Greenpeace v Sloveniji, mag. Nina Štros, vodja

Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Gorazd Marinček, predsednik

Civilne iniciative Celja, Boris Šuštar, koordinator