Poziv Vladi RS, naj ukrepa na področju napovedanih podražitev energije

Zveza potrošnikov Slovenije je v sredo, 20. oktobra, na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv, naj v odziv napovedanim podražitvam energije pripravi različne ukrepe, s katerimi bo potrošnikom še naprej zagotovljena cenovno dostopna energija. ZPS se je v dopisu pridružilo 9 nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, med podpisnicami je tudi Umanotera.

Glavna slovenska energetska družba Petrol je napovedala občutno zvišanje cen elektrike (za 30%) in zemeljskega plina (za 12%), ki naj bi nastopilo 1. decembra. To se bo, v sicer nesorazmernem deležu, poznalo tudi na končnih položnicah uporabnikov. Vzrok za podražitev naj bi bila podražitev energentov na mednarodnih trgih.

S pozivom podpisnice izpostavljamo potrebo po hitrem in usklajenem odzivu; predlagani ukrepi pa se nanašajo na regulacijo cen, ne glede na ceno energenta. Potrošnik ne sme biti tisti, ki ga prizadenejo (zaradi špekulacij na mednarodnem trgu) povišane cene, ki bi za mnoge pomenile pomembno razliko v osebnem in družinskem proračunu in marsikoga pahnile v (še večjo) stisko. Podatki namreč kažejo, da se je število materialno ogroženih gospodinjstev v letu 2020 povečalo za kar 8000.

Podpisniki poziva od Vlade RS med drugim pričakujemo, da sprejme ukrep kontrole maloprodajnih cen energije za vsa gospodinjstva, da zniža davčne stopnje in trošarine na računih za energijo, kar bo potrošnikom omogočilo nižji račun za energijo ter da energetsko revnim in socialno šibkim gospodinjstvom dodeli nujna finančna sredstva za plačilo povišanih stroškov (vsaj 100€).

Opozarjamo tudi, da podražitev energentov ne bo ostal izoliran pojav, saj bodo zaradi tega podražitve občutile tudi druge panoge, na primer prehranska industrija.

Ostale zahteve in pričakovanja lahko preberete v Pozivu Vladi RS k takojšnjemu ukrepanju za zajezitev posledic napovedanega dviga cen energentov.

Ukrepe priporoča tudi Evropska komisija, ki zaradi enormnih podražitev energije poziva države članice, naj takoj (oziroma v čim krajšem času) sprejmejo ukrepe za omilitev posledic dvigovanja cen energentov, ki jih bodo občutili vsi potrošniki, posebej boleče pa bodo za ranljive skupine.

Dolgoročni prehod s fosilnih goriv na zanesljivejše in cenejše obnovljive vire energije še nikoli ni bil tako ključen, kot je v tem trenutku. S tem bomo zagotovili tudi večjo odpornost pred prihodnjimi cenovnimi nihanji, končnim porabnikom pa zagotovili cenovno dostopno čisto energijo.