Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

V Umanoteri in društvu Focus vabimo občine, ki želijo biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, k prijavi na program:

Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

 

Na poziv se lahko prijavijo občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Vabljene ste tako občine, ki vas zanima, kako na participatoren način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se tako povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi tiste, ki že imate konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želite preveriti v lokalni skupnosti ter jo z našo pomočjo pripeljati korak bližje h končni izvedbi.

Program podpore občinam bo oblikovan po meri izbranih občin in bo lahko vključeval:

 • pregled razpoložljivosti in razvojnega potenciala življenjskih virov v občini;
 • razvoj projektne ideje in izvedbo delavnic posvetovanja v lokalni skupnosti;
 • participatorno vodenje procesa sprejemanja občinskih strategij na prednostnih področjih;
 • pregled različnih možnosti financiranja skupnostnih projektov;
 • podporo pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti.

Prednostna področja:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Pri prijavi projekta ali področja upravljanja naj vam bodo v pomoč gradiva, ki so nastala v preteklih fazah projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Še posebej velja omeniti Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri in Priročnik za izvajanje skupnostnih projektovnekaj ključnih poudarkov pa smo zbrali tudi v besedilu Zakaj in kako začeti skupnostni projekt?

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji – TUKAJ.

Prijavo pošljite do 20. novembra 2021 po elektronski pošti na info@dovoljzavse.si. Pri prijavi uporabite prijavnico za prijavo interesa – dostopna je TUKAJ.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Darjo Valenčič – Focus: info@dovoljzavse.si.

 

                   

Program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti« izvajata organizaciji Umanotera in Focus v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata evropski program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.