Pred jutrišnjo obravnavo novele zakona ZVO-2A: pismo poslankam in poslancem

Jutri bodo poslanci in poslanke Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor odločali o usodi prebivalk in prebivalcev Kanala ob Soči in drugih krajev ob sosežigalnicah odpadkov.

Poslanci in poslanke imajo priložnost, da se namesto na stran kapitala postavijo na stran zdravja ljudi in dobrobiti narave, in sprejmejo novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), EPA 1056 – IX, ki bo zaostrila okoljske standarde za sosežigalnice odpadkov ter jih tako izenačila s tistimi za sežigalnice in nad njimi uvedla strožji nadzor.

V nadaljevanju delimo izsek iz pisma podpore noveli zakona, ki smo ga v Umanoteri ravnokar poslali poslankam in poslancem in jih opozorili na težo njihove odločitve na jutrišnji obravnavi v državnem zboru.

“V Umanoteri odločno podpiramo prebivalke in prebivalce občine Kanal ob Soči v njihovem boju za življenje v zdravem okolju, ki jim ga že desetletja (ob podpori državne politike) odreka tamkajšnja cementarna-sosežigalnica Salonit Anhovo (po novem Alpacem Cement). Ta na račun zdravja ljudi (to je v svojem pozivu odločevalcem januarja 2020 izpostavilo kar 600 zdravnikov in zobozdravnikov skupaj z Zdravniško zbornico) in dobrobiti narave s sežiganjem odpadkov kuje ogromne dobičke. Takšno ravnanje pa omogoča tudi neustrezna in diskriminatorna zakonodaja na področju (so)sežiga odpadkov in nadzora nad emisijami industrijskih onesnaževalcev.

V Umanoteri zato izražamo polno podporo noveli Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), EPA 1056 – IX, ki jo s široko podporo državljanov in državljank predlagajo Društvo Eko Anhovo in dolina Soče, Civilna iniciativa DANES! in Inštitut 8. Marec. Nesprejemljivo je namreč, da trenutna zakonodaja sosežigalnicam odpadkov dopušča tudi do nekajkrat višje mejne vrednosti emisij zdravju škodljivih snovi, kot veljajo za sežigalnice odpadkov. Sprejem novele zakona, ki bo zaostrila okoljske standarde za sosežigalnice odpadkov in jih tako izenačila s tistimi za sežigalnice ter nad njimi uvedla strožji nadzor, je tako pogoj za reševanje zdravstvene in okoljske krize v Kanalu ob Soči kot tudi drugih krajih ob sosežigalnicah odpadkov.