Predani podpisi za zeleni razvojni preboj

6. maj 2013 – Konec aprila smo poziv za zeleni razvojni preboj končno predali vladi na najvišji ravni. Predsednica vlade Alenka Bratušek je sprejela 10.358 podpisov (skupaj z osebnimi sporočili) in seznam 195 organizacij, podjetij, občin, združenj in agencij, ki so se pozivu pridružile.

S predajo podpisov je kampanja, ki smo jo zastavili s pozivom vladi za zeleni razvojni preboj, formalno zaključena. Kaj smo z njo v preteklega pol leta dosegli?

  • Zeleni razvojni preboj se je v družbi uveljavil kot pozitivna vizija razvoja za Slovenijo in je bil deležen velike pozornosti medijev.
  • V osnutku izhodišč za Strategijo razvoja Slovenije je področje »Zeleno« uvrščeno kot eno od petih prednostih področij.
  • S predlogom sedmih programov zelenega razvojnega preboja smo konstruktivno prispevali k iskanju rešitve za dolgoročni izhod iz krize.
  • Pozornost javnosti smo usmerili na primere dobrih praks v podjetjih, občinah itd., kjer programi zelenega razvojnega preboja že ‘živijo’. To je dragoceno predvsem v procesu regionalnega razvojnega načrtovanja za novo finančno perspektivo.
  • Sinergijski gospodarski, socialni in okoljski učinki programov zelenega razvojnega preboja so prepoznani in odločevalci jih ne bi smeli več spregledati.

S predajo podpisov se je Tretjemu členu iztekel mandat, ki ste nam ga podelili z vašo podporo pozivu vladi za zeleni razvojni preboj, seveda pa z delom nadaljujemo. V okviru mreže Plan B za Slovenijo se vključujemo v pripravo regijskih razvojnih programov, programe zelenega razvojnega preboja predstavljamo na dogodkih na lokalni, regionalni in državni ravni, aktivno sodelujemo v posvetovalnem procesu za pripravo Strategije razvoja Slovenije, ki ga koordinira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pripravljamo pripombe na osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij za obdobje 2014–2017.

Upanje za zeleni razvojni preboj je zdaj v največji meri usmerjeno v družbeno podrast: v napredna podjetja, organizacije in občine, ki v čedalje večjem številu prepoznavajo vitalnost njegovih programov. Zato načrtujemo tudi tesnejše mrežno povezovanje partnerjev zelenega razvojnega preboja.