Predlagani drastični rezi v proračun na področju okolja

»Krčenje proračuna na področju okolja je najbolj dramatično in nesorazmerno globoko glede na druge resorje,« predlog rebalansa proračuna za letošnje leto komentira direktorica Umanotere Vida Ogorelec.

Primerjave so sicer dokaj zahtevne, saj je bila ob vladnem prestrukturiranju zamegljena sledljivost in preglednost rebalansa. Hitri primerjalni izračun pa pokaže, da so najbolj drastično skrčene naslednje postavke:

Ravnanje z odpadki za 51 milijonov evrov ( zmanjšanje za 80%)
Raba voda in upravljanje z njimi za 80 milijonov evrov (zmanjšanje za polovico)
Podnebne spremembe za 318.081 evrov (zmanjšanje za  56%)
Agencija za RS za okolje (ARSO) za 22 milijonov evrov (zmanjšanje za 40%)
Informiranje, ozaveščanje in nevladne organizacije (sicer majhna, a potencialno pomembna postavka za »preventivo« na področju okolja)  za 834.102 evrov (zmanjšanje za 80%)

»Številke odpirajo več vprašanj, kot odgovorov, ni pa nobenega dvoma, da gre za več kot le za zdave prihranke. V odsotnosti obrazložitev rebalansa naj odgovarjajo tisti, ki so rebalans pisali,« pravi Ogorelčeva in dodaja, da bodo okoljske nevladne organizacije na srečanju z ministrom Bogovičem pričakovale nekaj obrazložitev:
Kaj to pomeni za (ne)izvajanje zakonodaje in potencialne kazni EU, kjer je ministrstvo in celotno področje okolja že do sedaj bilo podhranjeno, in je odprta vrsta postopkov proti Sloveniji?
Kaj to pomeni za izgubljene priložnosti zelene rasti?
Kaj pomeni za našo izpostavljenost različnim tveganjem ob ekstremnih vremenskih pojavih (npr. urejanje vodotokov)?
Kje je sploh analitična in moralna osnova za takšne poteze vlade?
In nenazadnje – kaj to pomeni za našo kakovost življenja: kakovost voda, zraka, virov in dediščino, ki jo zapuščamo otrokom?