Pričenjamo s prvim od 24 brezplačnih seminarjev Spodbujamo zelena delovna mesta

Umanotera pričenja 3. aprila v Murski Soboti s prvim od 24 brezplačnih seminarjev o zelenih delovnih mestih, ki bodo do septembra potekali po vsej državi, prilagojeni pa so značilnostim posamezne regije. Na njih bodo udeleženci s skupinskim delom spoznavali možnosti za razvoj zelenih delovnih mest v regiji in konkretne nadaljnje ukrepe za razvoj podpornega okolja za zelena delovna mesta.

Razpored seminarjev je objavljen na spletni strani projekta, Umanotera pa jih bo organizirala v vseh slovenskih regijah: Pomurski, Podravski, Koroški, Savinjski, Zasavski, Spodnjeposavski, Jugovzhodni Sloveniji, Osrednjeslovenski, Gorenjski, Notranjsko-kraški, Goriški in Obalno-kraški. Vsi seminarji so brezplačni in trajajo dve uri, v vsaki regiji pa bosta potekala po dva: prvi za predstavnike podjetij in lokalnih skupnosti, drugi za svetovalce zaposlitve.

Na seminarjih bodo udeleženci odkrivali nove razvojne priložnosti v svoji regiji, razširili mrežo poslovnih poznanstev,spoznali obstoječe podporno okolje za razvoj zelenih delovnih mest (npr. kako izkoristiti obstoječe evropske in slovenske finančne ter ostale spodbude za odpiranje zelenih delovnih mest), spoznali uspešne prakse,opredelili naslednje korake v smeri zelenega gospodarstva in delovnih mest.

Celotno sporočilo za javnost je na tej spletni povezavi.

Seminarji so del projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.