Pritožba neutemeljena, prizadevanja se nadaljujejo

Ljubljana, 3. 7. 2014 – Oglaševalsko razsodišče je pritožbo Umanotere in Inštituta za trajnostni razvoj v zvezi z oglasom Skrbimo za svoje korenine opredelilo kot neutemeljeno. Organizaciji vlagateljici kljub temu nadaljujeta svoja prizadevanja za povečanje deleža okolju prijaznejšega ekološkega kmetijstva.

Renata Karba je v imenu Umanotere ob tempovedala: »Razsodba Oglaševalskega razsodišča nas je razočarala, saj je Evropska komisija v svojem zagovoru pravzaprav pritrdila naši argumentaciji, da je spoštovanju kmetijskih praks, ki so prijazne do podnebja in okolja, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost in izboljšujejo posledice monokulturnega kmetijstva, v okviru evropske Skupne kmetijske politike namenjeno zgolj 30 odstotkov neposrednih plačil. Oglaševalsko razsodišče v kampanji »Skrbimo za svoje korenine«, ki po našem mnenju okoljsko zavaja potrošnike s prikazovanjem idiličnih posnetkov iz podeželskega okolja in posrednim sporočanjem, da je celotno evropsko kmetijstvo okolju prijazno, kljub temu ni prepoznalo okoljskega zavajanja. Škoda, saj imajo državljani pravico biti korektno informirani o porabi javnih sredstev za kmetijsko politiko, potrošniki pa o načinu pridelave hrane, ki vpliva na njihovo zdravje. Kmetijstvo je eden od sektorjev z največ škodljivimi vplivi na okolje, predvsem na kakovost podtalnice in biotsko raznovrstnost, zato organizaciji vlagateljici nadaljujeta svoja prizadevanja za povečanje deleža okolju prijaznejšega ekološkega kmetijstva.«