Pritožba Umanotere in ITR na Oglaševalsko razsodišče

Evropska komisija z oglasom Skrbimo za svoje korenine potrošnike oziroma gledalce zavaja glede okoljevarstvene naravnanosti Skupne kmetijske politike (SKP), menijo v Umanoteri in Inštitutu za trajnostni razvoj (ITR), zato sta prejšnji teden vložila pritožbo na Oglaševalsko razsodišče. 

“Evropska komisija z oglasom neupravičeno namiguje, da je okolju prijazna celotna SKP, dejansko pa se take za ukrepe porabi le približno tretjina celotnih namenskih proračunskih sredstev. Gre za nesmotrno porabo javnega denarja, ki bi ga lahko raje namenili za ozelenjevanje in spodbujanje ekološkega kmetijstva,” je ob tem povedala Renata Karba iz Umanotere.

Oglas je Evropska komisija predvajala marca in aprila letos po TV kanalih in kinematografih v vseh državah EU. Za Umanotero in ITR so sporni štirje prikazi, ki namigujejo, da SKP kot celota spodbuja ohranjanje tal, krajine ter biotske raznovrstnosti, dobro počutje živali, nizkoogljično kmetijstvo (brez uporabe fosilnih goriv) ter kmetijstvo brez uporabe škodljivih kemikalij. “Večji del proračuna SKP je namenjen za podporo kmetijstvu, ki je visoko intenzivno po porabi energije in naravnih virov ter je v veliki meri v konfliktu z biotsko raznovrstnostjo ter kakovostjo vode in tal, velik del praks reje in ravnanja z živalmi pa še vedno povzroča slabo počutje ali celo trpljenje živali,” je dodala Renata Karba.

Sporočilo za javnost je dostopno na tem spletnem naslovu.

Celotna pritožba Oglaševalskemu razsodišču je na tem spletnem naslovu.

Oglas Skbimo za svoje korenine (v angleščini) je na tem spletnem naslovu.

Več informacij:

  • Umanotera, tel. 01 4397 100, Iva Gruden (iva@umanotera.org), in
  • Inštitut za trajnostni razvoj, tel. 01 4397 465, Anamarija Slabe (anamarija.slabe@itr.si)