Problemska konferenca o naročanju ekoloških živil (12. 4.)

Umanotera v okviru projekta GPP 2020 pripravlja še zadnji nacionalni dogodek. 12. aprila med 9. in 13. uro vas vabimo na problemsko konferenco o naročanju ekoloških živil, ki bo potekala v prostorih FURSa na Šmartinski cesti v Ljubljani. Dogodek organiziramo v sodelovanju z MJU, MKGP in v okviru Ljubljane, zelene prestolnice Evrope 2016. Vabljeni so tako javni naročniki kot ponudniki.

Ozadje dogodka

Na področju zelenega javnega naročanja je pričakovati kar nekaj sprememb. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje in prostor sta napovedala reformo obstoječe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba o ZeJN) – kar vključuje tudi Prilogo 2 – v okviru Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstva (OPZG), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela oktobra 2015. Precej novega je za zeleno naročanja že predvideno v ZJN-3, ki bo stopil v veljavo 1. aprila, še posebej za naročanje ekoloških živil. Tako je v 84. členu v osmem odstavku zapisano: »Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (na primer sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.), živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil ter živila, ki so trajnostno pridelana in predelana in je zagotovljena višja kakovost živil z vidika večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu«. V skladu s petim odstavkom 73. člena pa se spodbuja tudi naročanje živil po načelu kratkih verig, s čimer se na preprost način v javno naročanje živil vključuje slovenske pridelovalce in predelovalce živil.

Po štirih letih izvajanja Uredbe o ZeJN je torej smiselno govoriti tudi o tem, kako uspešno je izvajanje uredbe na področju eko živil, s kakšnimi izzivi se soočajo javni naročnik in še posebej, ali ponudba eko živil zadošča povpraševanju in kako jo je mogoče povečati.

 

Program dogodka si lahko preberete tukaj.

 

Dogodek je brezplačen. Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice.

Dodatne informacije: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 05 907 13 35, info@umanotera.org.

 

Fotografija1