Program podpore občinam v kar štirih novih občinah

V novembru 2021 smo Umanotera in društvo Focus v okviru izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE objavili poziv za vključitev občin v program podpore pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Na poziv so se lahko prijavile občine na katerikoli stopnji projektne ideje, ki bo povezala lokalno skupnost in prispevala k blaženju podnebnih sprememb. Prednostna področja so pri tem oskrba z obnovljivimi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo, oskrba s hrano in trajnostni turizem.

Program podpore bo oblikovan po meri vsake občine, njegov namen pa je opremiti občine z veščinami za trajnostno upravljanje z viri skupnosti in participativno vodenje procesov v občini.

Zaradi velikega potenciala za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki smo ga videli v prijavah občin, smo za sodelovanje v programu izbrali kar štiri občine. Program bomo tako predvidoma izvajali v naslednjih občinah:

  • Črna na Koroškem
  • Vipava
  • Kočevje
  • Maribor

Štiri nove občine se bodo tako pridružile občinam Loški Potok, Hrastnik, Postojna in Kranj, kjer program podpore že poteka, medtem ko je v občinah Škofja Loka in Ptuj že zaključen.

Zdaj pospešeno pripravljamo podrobne programe sodelovanja in se veselimo skupnega dela v prihajajočih mesecih.

 

O dogajanju in naslednjih priložnostih vas bomo redno obveščali na spletni strani Dovolj za vse in na FB strani DovoljZaVse.

 

 

Program »Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri« izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je sofinanciran iz programa LIFE in iz Sklada za Podnebne spremembe