Programi strank Sloveniji napovedujejo prehod v zeleno prihodnost

Ljubljana, 24. 7. 2014 – V mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo so analizirali volilne programe tistih strank, ki so jim javnomnenjske ankete napovedovale preboj v Državni zbor ali pa so bile blizu potrebnemu odstotku glasov. Programi strank Sloveniji napovedujejo prehod v zeleno prihodnost, saj kar polovica programov govori o zelenem gospodarstvu ali našteva ukrepe, ki vodijo v nizkoogljično družbo. Vseeno kar nekaj predlogov v programih zbuja skrb.

Kar polovica programov govori o zelenem gospodarstvu ali našteva ukrepe, ki vodijo v nizkoogljično družbo. Prav tako je stranka, ki je na volitvah dobila največ glasov (SMC), napovedala postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij in zeleno proračunsko reformo, kar bo dodatno spodbudilo in pospešilo prehod Slovenije v nizkoogljično gospodarstvo. Najvišjo podporo so dosegli programi Zelenega razvojnega preboja, pri čemer predlagani ukrepi ali izboljšave mestoma niso zadostno razdelani ali jih sploh ni. Stranke so veliko pozornosti namenile predvsem doseganju prehranske samooskrbe ter izpostavile pomen slovenskega gozda in oživljanja lesne industrije. Na področju energetike je zaznavno soglasje glede izgradnje HE na Srednji Savi, spodbujanja proizvodnje iz obnovljivih virov ter doseganja energetske varnosti. Področja, kot sta snovna učinkovitost ali zeleni turizem, ostajajo razmeroma prezrta.

Po drugi strani vse stranke, z izjemo ZL, napovedujejo spremembe in poenostavitve pri umeščanju objektov v prostor ter skrajšanju in poenostavitvi postopkov v pridobivanju okoljskih in gradbenih dovoljenj. Hkrati večina strank obljublja nadaljevanje gradnje (avto)cest in razvojnih osi, kar bo zgolj dodatno povišalo raven izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki je že danes skrb zbujajoče visoka, v prihodnosti pa naj bi se le še zviševala. Zaskrbljujoče so tudi napovedi o preostalih velikih infrastrukturnih projektih, ki nepopravljivo vplivajo na okolje in zato niso skladni s trajnostnim razvojem ter prehodom v zeleno gospodarstvo.
Več o analizi v sporočilu za javnost, celotna analiza pa je na voljo na tem spletnem naslovu.