Projekt naravoslovne učne poti

12. junij 2013 – Pri projektu Idejni načrt naravoslovne učne poti smo v preteklih mesecih pospešeno pripravljali vsebine. Naši prostovoljci so se v okviru delovnih skupin za svoje naloge zelo zavzeli in za posamezne sklope učne poti so vsebine skoraj dokončane. Nekatere izmed njih so že vidne na blogu, večina pa bo objavljena postopoma v poletnih mesecih. Na nove objave se lahko tudi naročite preko e-pošte ali RSS-a. 

Na naravoslovni učni poti smo predvideli dva kraka: gozdno-lesnega in naravoslovno-biološkega:

  • V okviru gozdno-lesnega kraka pripravljamo splošne vsebine o gozdu, klimatskih spremembah in lesu. Dotaknili se bomo sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom v Sloveniji in institucij, ki te principe zagotavljajo in jih izvajajo v praksi. Obiskovalci naravoslovne učne poti bodo spoznali tudi pot lesa od drevesa do izdelka ter različne vrste izdelkov in energentov, ki jih je mogoče pridobiti iz lesa. Opisali bomo tudi, kako uporaba lesa znižuje ogljični odtis in povedali nekaj o razkroju lesa.
  • Naravoslovno-biološki krak bo govoril o dvoživkah, velikih zvereh in značilnih vrstah, ki so prisotne na območju krajinskega parka. V okviru tega sklopa bomo prikazali tudi razne zanimivosti, kot je gozdna glasba in geo-caching. Predstavili bomo tudi pomen območja za izobraževanje in znanost v biologiji, gozdarstvu, lesarstvu in drugih vedah.

Ena izmed najpomembnejših usmeritev pri načrtovanju poti je interaktivnost. Na poti načrtujemo številne interaktivne objekte, za nekatere imamo že izdelane prototipe. Značilnost našega pristopa je tudi močna informacijska podpora. V okviru naravoslovne učne poti je predvidena spletna stran z razširjenimi vsebinami (več teksta, video, dokumentarci, …) in mobilna aplikacija, ki bo popestrila in obogatila obisk poti.

V preteklih mesecih so se ekipi pridružili novi prostovoljci (vsi sodelujoči pri projektu so navedeni tu).S ciljem zagotavljanja uresničljivosti idejnega načrta učne poti smo se sestali s strokovnjaki iz Zavoda za varstvo narave in se pogovorili o sprejemljivosti načrtovanih objektov. Redno se usklajujemo tudi s predstavnikom Mestne občine Ljubljana.

Več o projektu na blogu http://ucnapot.wordpress.com/