Prva delavnica v Občini Postojna uspešno izvedena

Ob Svetovnem dnevu čebel, 20. maja 2021, je Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje OE Turizem in Občino Postojna organizirala delavnico z naslovom ”Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turistični destinaciji Postojna?”

Uvodoma je bila udeležencem predstavljena Analiza ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb in poglavitni izsledki, ki izhajajo iz nje. Velikega pomena zaradi boljšega razumevanja problematike je bil tudi pregled širšega družbenega in političnega okvira, v katerem bomo v sodelovanju razvijali turistično destinacijo Postojna, in ključnih področij ukrepanja za izboljšanje konkurenčnosti destinacije v času podnebnih sprememb. Skupaj z udeleženci smo razmišljali o tem, kako lahko še naprej ustvarjamo uspešno zeleno turistično destinacijo Postojna in kaj za to potrebujemo.

Na podlagi delavniških prispevkov bodo pripravljene nadaljnje aktivnosti, s katerimi bomo zasledovali cilj Občine Postojna, ki si je zadala postati zelena, aktivna in zdrava destinacija. V Postojni se namreč zavedajo, da podnebne spremembe povsod po svetu že vplivajo na konkurenčnost turistične ponudbe in povzročajo pomembne spremembe turističnih tokov. Tiste destinacije in ponudniki, ki bodo aktivno varovali okolje, bodo imeli veliko konkurenčno prednost, obenem pa bodo zagotavljali višjo kakovost bivanja lokalne skupnosti.

V prihodnjih mesecih tako načrtujemo izvedbo novih delavnic, s katerimi bomo Občino Postojna še okrepili pri doseganju cilja postati zeleni turistični ponudnik in destinacija.

 

Fotografija: Matej Blatnik

 

Umanotera je sodelovala pri dogodku v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.