Prvih sto dni vlade: kako daleč so ukrepi in projekti za trajnostni razvoj?

Ljubljana, 18. 12. 2014 – Mreža Plan B za Slovenijo je na sedem ministrov naslovila vprašanja o izvajanju ukrepov in projektov za trajnostni razvoj v prvih sto dneh vlade premiera Mira Cerarja, ki se bodo iztekli 27. decembra letos. Takrat bo mreža tudi izdala poročilo, rezultati pa bodo služili kot opomnik na trajnostne vsebine iz koalicijske pogodbe: sami vladi, javnosti in deležnikom.

Vprašanja so namenjena Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (teme razvoj, koalicijski projekti), ministrstvu za javno upravo (politični sistem in človekove pravice, javna uprava), ministrstvu za infrastrukturo (energetika, infrastruktura), ministrstvu za finance, ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Celotna vprašanja posameznim ministrstvom so na voljo na tej spletni povezavi: http://www.planbzaslovenijo.si/upload/mreza/100-dni-vlade-rs-mc.pdf, vsebujejo pa denimo vprašanja, kakšna je časovnica sprejema Strategije razvoja Slovenije, kdaj bo javnosti omogočeno pregledno spremljanje razvoja in izvajanja strateških projektov, kolikšna so dodatna proračunska sredstva in kadrovske okrepitve znotraj Ministrstva za finance za izvajanje zelene davčne reforme ipd.

Celotno poročilo, vključno z vprašanji, je na voljo na tej povezavi.

Mreža s tem nadaljuje svoje budno spremljanje vladne ekipe. Vse o delovanju mreže na področju državnozborskih volitev 2014 je na spletni strani: http://www.planbzaslovenijo.si/drzavnozborske-volitve-2014.

—–
Dodatne informacije: Polona Valič, koordinatorka mreže, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si