Razstava Na vroči strani Alp v Generali galeriji

Razstava Na vroči strani Alp, ki smo jo v Umanoteri pripravili v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, od 20. januarja do konca marca gostuje v Generali galeriji v Ljubljani. Vabljeni na ogled!

 

Razstava Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb opisuje nevarne posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo občutili v Sloveniji, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Hkrati poudarja pomembno dejstvo, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi takšni prihodnosti še vedno lahko izognemo.

 

Zakaj so te vsebine pomembne tudi za zavarovalnice?

Podnebne spremembe vplivajo na gospodarsko aktivnost in s tem posredno na finančni sistem, zato so njihovi vplivi za zavarovalnice izredno relevantni.

Obstajajo fizična tveganja, ki se nanašajo na finančni vpliv podnebnih sprememb ter zajemajo vse pogostejše ekstremne vremenske dogodke, vročinske valove, suše ali dvig morske gladine, ki ogrožajo zdravje in premoženje zavarovanih strank. Pri obvladovanju izgub in škod v primeru takih nesreč imajo izredno pomembno vlogo tudi zavarovanja in zavarovalnice.

Prav tako obstajajo določena tveganja, povezana s prehodom v podnebno nevtralno družbo. Ta tveganja so pomembna predvsem pri pripravi naložbenega portfelja zavarovalnic in za zavarovanja za podjetja. Tveganje prehoda, ki nastaja zaradi stroškov prehoda k nizkoogljičnemu gospodarstvu, vključuje na primer tveganja zaradi uvedbe novih podnebnih in okoljskih politik, ki lahko vodijo do tožb proti podjetjem, ki onesnažujejo, ali z računa politik, ki vodijo v razvrednotenje sredstev v sektorjih, ki temeljijo na rabi fosilnih goriv.

Da bi zmanjšali prihodnja tveganja zaradi podnebnih sprememb in omogočili prehod v podnebno nevtralno družbo, je zato izrednega pomena, da investicijske podružnice zavarovalnic preusmerijo svoje naložbe stran od tehnologij, ki temeljijo na izkoriščanju fosilnih goriv (in posledično sproščanju emisij toplogrednih plinov) v smeri podnebno nevtralnih rešitev.

 

Generali galerija je ob začetku gostovanja pripravila tudi brošuro o razstavi Na vroči strani Alp.

Generali galerija se nahaja na Dunajski 63 v Ljubljani.

Odprta je od ponedeljka do petka od 8h do 18h.

Vljudno vabljeni k obisku!

 

V duhu trajnosti se do galerije odpravite na podnebju prijazen način – z javnim prevozom, peš ali pa s kolesom.

 

Razstava Na vroči strani Alp je bila pripravljena v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.