Razvojni forum: Kje so meje rasti?

Umanotera je v četrtek 22. aprila v okviru projekta "Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj" v Državnem svetu v Ljubljani organizirala razvojni forum z naslovom "Kje so meje rasti? Med doktrino gospodarske rasti in nosilno sposobnostjo planeta". Več na spletni strani Plana B za Slovenijo,