Razvojni forum Kompasi razvoja in blaginje

Umanotera je 15. junija v dvorani Državnega sveta v Ljubljani organizirala razvojni forum z naslovom "Kompasi razvoja in blaginje – Razvojne strategije in merjenje njihove uspešnosti: kako izmeriti blaginjo?".

Vse podrobnosti na spletni strani Plana B za Slovenijo.