Sestavi vlado: pričakovanja civilne družbe od bodoče Vlade RS

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala v okviru koalicije civilno družbenih organizacij, smo opozorili na pomen sodelovanja odločevalcev s civilno družbo.

Od nove vlade pričakujemo, da bo v oblikovanje politik v večji in uspešnejši meri vključevala tudi organizacije civilne družbe. Prejšnja vlada je namreč kar 60% predpisov sprejela brez upoštevanja Resolucije o normativni dejavnosti, ki pri pripravi predpisov predvideva 30-dnevno javno razpravo.

Bodočo vlado tako pozivamo, da dosledno spoštuje to resolucijo ter se z organizacijami civilne družbe ne le posvetuje, temveč njihovo strokovnost tudi prepozna in upošteva njihova priporočila. Sodelovanje in pravo partnerstvo naj poteka že od samega začetka priprave sprememb in ne le v zadnjem hipu.

Zbrane organizacije se želimo skupaj pozicionirati kot pomemben sogovornik z vlado, kot nujen deležnik pri oblikovanju zakonodaje in odločno zavrniti že samo misel na podtikanja, da nas zanima karkoli drugega kot vsebina. Verjamemo, da s svojim delovanjem in bojem z mlini na veter dnevno dokazujemo, da z vsem svojim znanjem, povezavami, ugledom ter sredstvi želimo le sooblikovati politike, ki bodo koristile sleherniku. Od poslank in poslancev ter bodoče vlade pričakujemo, da bodo vsebine, ki jih predlagamo, vključili tudi v samo koalicijsko pogodbo.

Namesto, da koalicijski partnerji posameznikom iščejo in izumljajo funkcije, kot se trenutno dogaja, želimo, da bi v resnici oblikovanje koalicije ter politike na splošno potekalo na temeljih vsebine, ne pa trgovanja z močjo. Namesto ministrstev bi torej morali iskati – ministre. Na spletnem mestu sestavivlado.si je vsebina predstavljena v obliki oglasov za delo, v katerih iščemo ministrice in ministre. Ti oglasi vsebujejo ključne vsebinske poudarke, ki bi jih moral zasledovati vsakdo na tem delovnem mestu, pa kdorkoli že to pač je.

Glavna vsebinska področja so predstavile predstavnice in predstavniki različnih organizacij:

> Filip Dobranić (Danes je nov dan) je novinarsko konferenco otvoril z uvodnim pozdravom ter predstavitvijo splošnih zahtev in želja civilno družbenih organizacij.

> Gaja Brecelj (Umanotera) je poudarila, da je letos Dan ekološkega dolga, torej tisti dan v letu, ko smo že porabili zalogo naravnih virov za eno leto, že 1. avgusta. Na vodilnih mestih želimo ljudi, ki bodo razumeli, da spodbujanje deregulacije in okoljskega ter socialnega dampinga ni konkurenčna prednost, ampak dirka proti dnu, in ki se bodo zavedali, da so bogastvo Slovenije ljudje in ohranjeno naravno okolje. Od bodoče vlade pričakujemo, da bo presegla preživeto miselnost o okolju kot zaviralcu razvoja ter se bo zavedala dejstva, da imamo na voljo samo en planet.

> Katja Huš (Greenpeace v Sloveniji) je dodala, da morata biti opuščanje fosilnih goriv v skladu s cilji Pariškega sporazuma in istočasno razvijanje obnovljivih virov energije, predvsem sončne in vetrne, prioriteti vladnega dela v naslednjih štirih letih. Kandidate za bodoče ministre bi torej “na razgovoru za službo” vprašali: kaj boste naredili, da bomo zadostno zmanjševali izpuste toplogrednih plinov, da bo lahko več prebivalk sodelovalo pri postavljanju skupnih sončnih elektrarn, da bomo v mestih dihali čistejši zrak, da bomo lažje uporabljali javni potniški promet in da bomo ukinili okolju škodljive subvencije.

> Tadej Meserko (Asociacija) je izpostavil, da je kultura potrebna korenitih reform, saj je bilo v preteklosti več zamujenih priložnosti, da bi do reforme kulturnega modela dejansko prišlo. Sredstva za kulturo vztrajajo na krizni ravni in bi jih bilo nujno dvigniti, saj je to eden od predpogojev za normalizacijo stanja v kulturi. V nevladnem sektorju je potrebno poskrbeti za vpis definicije NVO v krovno zakonodajo, ustrezno vzpostavitev hladnega pogona, zvišanje sredstev za NVO, potrebno je poskrbeti za dvig zaposlovanja v NVO in druge ukrepe. Nujno je tudi izboljšati položaj samozaposlenih v kulturi, kar pomeni uvedbo karierne dinamike, odpraviti je potrebno cenzus, urediti štipendijsko politiko in uvesti različne področne ukrepe.

> Tea Jarc (Sindikat Mladi plus) je poudarila, da je potrebno ustvariti okolje, kjer bomo prek dostopnega, brezplačnega in kakovostnega izobraževanja lažje vstopali na trg dela ter tam imeli možnost dostojne zaposlitve. Ukiniti je potrebno prekarne oblike dela ter s tem delavkam in delavcem omogočiti tudi dostojno življenje. Le to bo tudi vodilo do dostojnih pokojnin za starejše. Najšibkejšim je potrebno zagotavljati primerno socialno podporo, starejšim pa ustrezno dolgotrajno oskrbo. Potrebno je okrepiti boj za zmanjšanje neenakosti ter boj proti diskriminaciji na vseh ravneh. Tej logiki mora slediti tudi gospodarstvo ter politike na področju ustvarjanja novih delovnih mest, ki naj vodijo v družbeno odgovorno, krožno in nizkoogljično gospodarstvo. Pri tem naj se tudi spodbuja delavsko lastništvo, upravljalsko in finančno participacijo zaposlenih v podjetjih in zadružništva.

Več o vsebinskih poudarkih in zahtevah na sestavivlado.si (“Poskusi drugače”).

Povezave do posameznih oglasov:

 

Nemogoče je najti kadre, ki bi imeli odgovore na vsa vprašanja in pereče dileme, zato bodočega mandatarja ali mandatarko pozivamo, naj prekine trend hitrega sprejemanja zakonov z izogibanjem javni razpravi in z nami vzpostavi konstruktiven dialog – od začetka do konca oblikovanja ter priprave sprememb!

 

Koalicija civilno družbenih organizacij:

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Danes je nov dan

Društvo Asociacija

Društvo Legebitra

Društvo za uveljavljanje enakosti in plurarnosti Vita Activa

Društvo za zaščito živali Ljubljana

Ekologi brez meja

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Greenpeace Slovenija

Iniciativa Mestni zbor

Inštitut 8. Marec

IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora

Mirovni inštitut

prostoRož

Pekarna Magdalenske mreže

Sindikat Mladi plus

Sindikat prekarcev

Slovenska Zveza za Javno Zdravje, Okolje in Tobačno Kontrolo

Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij

Umanotera

Zavod TransAkcija