Skupni poziv vladi in parlamentu: Pravi čas za ukrepanje je zdaj!

Teden dni po objavi poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe IPCC, v katerem so zbrane najbolj zaskrbljujoče ugotovitve o podnebnih spremembah do sedaj, so tri slovenske nevladne organizacije Umanotera, Focus in Greenpeace v Sloveniji ponovno pozvale slovensko vlado in poslance, naj prevzamejo pobudo in vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. 

Od vlade in parlamenta med drugim pričakujejo:

  • Slovenija naj zaostri svoje cilje zmanjšanja emisij do leta 2020
  • Sklic izredne seje v Državnem zboru, na kateri bodo prisotni vsi ministri s predsednico Vlade na čelu, kjer bodo med drugim prisluhnili priporočilom znanstvene, gospodarske, civilno-družbene sfere na temo blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe
  • Vlada naj v najkrajšem možnem času pripravi in Državni zbor sprejme podnebno strategijo za Slovenijo, ki bo vsebovala tudi strategijo prilagajanja.
  • V okviru sanacije javnih financ naj se ukinejo vse subvencije, ki spodbujajo uporabo fosilnih goriv, in izvede naj se celovita zelena davčna reforma.
  • Ponovno naj se vzpostavi Služba Vlade RS za podnebje, ki bo delovala resnično horizontalno in proaktivno.
  • Slovenija naj se ponovno pridruži državam EU, ki podpirajo napredno podnebno politiko v procesu oblikovanja ciljev za leto 2030.
  • Slovenija naj zagotovi pravični delež svojih sredstev za podnebne ukrepe v državah v razvoju.

Več o pozivu ter predlaganih rešitvah in spremembah v priponki.