Slovenci zelo zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb

Na splošno prebivalci Slovenije menijo, da so prav podnebne spremembe največji problem, s katerim se soočamo v 21. stoletju, kažejo rezultati raziskave javnega mnenja.

Raziskavo je za Umanotero brezplačno izvedla Mediana. Raziskava je bila izvedena z metodo telefonskega anketiranja v studiu Mediane na vzorcu 303 respondentov v starosti 15-65 let. Vzorec je reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi ter regiji.

Prebivalci Slovenije menijo, da so prav podnebne spremembe največji problem, s katerim se soočamo v 21. stoletju. Menijo, da bi morala država v boju proti podnebnim spremembam sprejeti odločnejše ukrepe, pa čeprav bi to vplivalo na njihov način življenja, ne strinjajo pa se s trditvijo, da skrb zaradi podnebnih sprememb sploh ni potrebna. »Kar tri četrtine vprašanih je odgovorilo, da moramo z bojem proti podnebnim spremembam začeti takoj, saj časa že primanjkuje, približno 15 % pa jih je mnenja, da je za ukrepe proti podnebnim spremembam že prepozno in ne moremo ukreniti več ničesar,« je ob predstavitvi rezultatov raziskave poudarila vodja kvalitativnih raziskav pri Mediani Maša Muster.

Prebivalci Slovenije še menijo, da na podnebne spremembe v največji meri vplivajo promet, uničevanje gozdov ter industrija, v nekoliko manjši meri odpadki in pretirana potrošnja, najmanj pa proizvodnja električne energije in toplote ter industrija.

Vsi izsledki raziskave so na voljo tukaj.