Slovenija na lestvici boja proti podnebnim spremembam malce višje kot lani, a še vedno neambiciozno

Danes je bila objavljena nova lestvica indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2023* (Climate Change Performance Index – CCPI), ki ponuja pregled nad naslavljanjem podnebne krize v 59. državah in v EU kot celoti z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov. Medtem ko so si nekatere države zastavile ambiciozne cilje v smeri podnebne nevtralnosti, ponovno niti ena izmed držav ni prejela najvišjih ocen za svoja prizadevanja na področju ohranjanja globalnega segrevanja znotraj meje 1.5 °C. Pri pripravi letošnjega indeksa je pri ocenjevanju nacionalnih politik ponovno sodelovala tudi Umanotera.

Slovenija je na lestvici indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2022 pristala na 41. mestu (od 60-ih). To je sicer napredek v primerjavi z lanskim 50. mestom, a vendar še vedno jasno kaže na neambicioznost trenutnih politik v času nujno potrebnega podnebnega ukrepanja, kar nas uvršča med manj uspešne države v boju s podnebnimi spremembami.

Države so analizirane v štirih kategorijah, ki sestojijo iz 14 kazalnikov: izpusti toplogrednih plinov, obnovljivi viri energije, raba energije in podnebna politika. Slovenija je z oceno »nizko« ocenjena v kategorijah izpustov toplogrednih plinov (lani »zelo nizko«), podnebne politike (lani »srednje«) in rabe energije (enako lani). Na področju obnovljivih virov energije smo prejeli oceno »srednje« (lani »nizko«), predvsem zaradi napovedanih trendov in ukrepov. Več podrobnosti pa v povezavi tukaj.

Kljub sprejetju strategije za izstop iz premoga naše ambicije pri podnebnih politikah še vedno niso dovoljšne za dosego cilja povečanja globalne temperature za največ 1,5 °C. Napredek je (pre)počasen, pogosto pa je – kot na primer pri spodbujanju obnovljivih virov energije – poleg regulativne ureditve še večja težava pri implementaciji ukrepov. Strokovnjaki med drugim izpostavljajo nujnost politik v smeri zmanjšanja rabe energije v prometnem sektorju, povišanje podpore obnovljivim virom energije in postopno opuščanje subvencioniranja fosilnih goriv.

Celotno letošnje poročilo najdete tukaj.

* S pomočjo indeksa CCPI so analizirane in primerjane podnebne politike v 59. državah ter v EU kot celoti z najvišjimi emisijami toplogrednih plinov, ki skupaj predstavljajo kar 92 odstotkov svetovnih emisij.