Slovenija ponovno zdrsnila na lestvici boja proti podnebnim spremembam 2021

Danes je bila objavljena nova lestvica indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2021* (Climate Change Performance Index – CCPI), ki ponuja pregled nad naslavljanjem podnebne krize v 57. državah (in v EU kot celoti) z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov. Rezultati niso najbolj spodbudni – nobena izmed analiziranih držav še ni storila dovolj v boju s podnebno krizo in tako ni na poti, ki bi bila združljiva s cilji Pariškega sporazuma. Pri pripravi letošnjega indeksa smo pri ocenjevanju nacionalnih politik sodelovali tudi v Umanoteri.

Slovenija je na lestvici indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2021 pristala na neslavnem 51. mestu (od 57-ih), kar je precej slabši rezultat kot lansko 44. mesto.

Države so analizirane v štirih kategorijah, ki sestojijo iz 14 kazalnikov: izpusti toplogrednih plinov, obnovljivi viri energije, raba energije in podnebna politika. V prvih treh omenjenih kategorijah je Slovenija ocenjena z oceno »nizko« (Low), na področju podnebne politike pa so bile naše ambicije ocenjene celo kot »izredno nizke« (Very Low). To ni presenetljivo, glede na to, da dolgoročna podnebna strategija do leta 2050 še ni sprejeta (javna razprava je sicer zaključena), februarja potrjeni Nacionalni in energetski podnebni načrt (NEPN) pa je bil v Bruslju ocenjen kot neambiciozen – ter se ne izvaja. Slovenija je tudi ena izmed držav, ki podnebne krize še ni razglasila (navkljub številnim pozivom s strani strokovne in splošne javnosti).

Več pa na spletni strani: https://ccpi.org/

 

* S pomočjo indeksa CCPI so analizirane in primerjane podnebne politike v 57. državah (ter v EU kot celoti) z najvišjimi emisijami toplogrednih plinov, ki skupaj predstavljajo kar 90 odstotkov svetovnih emisij. Trenutni indeks analizira emisije pred izbruhom epidemiološke krize in zato ne odraža zmanjšanja emisij, ki smo mu bili lahko priča v preteklih mesecih.