Slovenija znižuje CO2 z zelenimi delovnimi mesti

Projekt Slovenija znižuje CO2 – Dobre prakse se je uspešno zaključil, a začel se je drug, soroden. Vabimo vas k spremljanju projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki nadaljuje partnerstvo na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom, do decembra 2014 pa ga izvaja Umanotera.