Sodelujte pri evidentiranju dobrih praks blaženja podnebnih sprememb

Ponovno iščemo dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb.

Ali v vaši organizaciji že izvajate takšne aktivnosti? Poznate takšno organizacijo v svojem okolju? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, okoljske in socialne koristi in je zanimiva tudi za druge? Povejte nam s pomočjo spletnega obrazca, ki ga najdete na tej povezavi. Evidentiranje dobrih praks poteka do 10. maja 2019.

Iščemo dobre prakse na naslednjih prednostnih področjih:

  • trajnostna mobilnost
  • energetska učinkovitost v stavbah in industriji
  • obnovljivi viri energije
  • trajnostne verige oskrbe s hrano
  • raba tal in gozdno-lesna veriga
  • trajnostna proizvodnja in potrošnja
  • trajnostne lokalne skupnosti

V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so vam lahko smernice in merila za izbor dobrih praks. Oglejte si tudi dobre prakse, ki smo jih že predstavljali (Slovenija znižuje CO2 – dobre prakse 2011-2017, Spodbujamo zelena delovna mesta, Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri). Končni izbor desetih novih primerov dobrih praks, ki jih bomo v letu 2019 predstavili javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

O svojih ali drugih dobrih praksah nas obvestite preko spletnega obrazca na info@umanotera.org.

Za več informacij vam je na voljo Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org.

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o projektu je na voljo tukaj.