Šoštanj se ne sme več zgoditi

20. marec 2013 – Po tem, ko sta EIB in EBRD 8. marca nakazali obljubljenih 650 milijonov evrov za 6. blok Termoelektrarne Šoštanj, so Focus, društvo za sonaraven razvoj, CEE Bankwatch Network in 96 drugih nevladnih organizacij (tudi Umanotera) na omenjeni banki naslovili pismo, v katerem jih pozivajo, da se nikoli več ne zavežeta k tako spornim posojilom.

Podpisniki pisma navajajo glavne razloge, zaradi katerih si TEŠ 6 ni zaslužil posojil javnih bank EIB in EBRD in predlaga tudi vrsto ukrepov, ki jih morata banki nemudoma sprejeti, če se želita izogniti podobnim napakam v prihodnosti.

Več: http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1281