Spletna seminarja “Pred COP26: Kam nas vodi globalna podnebna politika?”

Organizacije Umanotera, Focus in PIC smo skupaj z Mladimi za podnebno pravičnost v tednu pred podnebnim vrhom v Glasgowu COP26 organizirale dva spletna seminarja s krovnim naslovom Pred COP26: Kam nas vodi globalna podnebna politika?”. Potekala sta 25. in 26. oktobra v okviru projekta ClimACT.

Prvi dogodek z naslovom “Kam nas vodi podnebna politika?” je moderiral sodelavec PIC Aljoša Petek, ki je v uvodnem nagovoru skozi prizmo objavljenih dokumentov, ki so razkrili poskus lobiranja svetovnih velesil na poročilo IPCC, uspeh podnebne konference postavil pod vprašaj. Sledili so domači in tuji govorci in govorke, ki so v svojih predstavitvah naslavljali podnebne zaveze držav glede segrevanja ozračja, implikacije spolnih neenakosti na podnebnih konferencah COP in potrebo po pravičnih zelenih ukrepih. Sven Harmeling, koordinator za mednarodno podnebno politiko pri organizaciji Climate action network Europe, je kot edino možnost za doseganje podnebne nevtralnosti izpostavil prenehanje financiranja vseh investicij v fosilna goriva. Medtem ko je mlada raziskovalka s Centra za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede UL Dora Matejak kot način za reševanje posledic spolne diskriminacije podnebnih politik izpostavila sistemski, intersekcijski pristop, sta Maša Cvetežar in Jakob Sever Klasinc, predstavnika Mladih za podnebno pravičnost, opozorila na vlogo mladih pri boju proti podnebnim spremembam ter na potrebo po mobilizaciji “od spodaj navzgor”, ki pa mora biti pravična do vseh.

Tako kot prvi je tudi drugi seminar z naslovom “Podnebno financiranje” povezal slovenske in tuje govorce in govorke. V uvodnem nagovoru, ki ga je ponovno pripravil Aljoša Petek, je bila predstavljena zgodovinska odgovornost držav, oziroma celin, glede na njihove izpuste CO₂, skozi katero se je izpostavila kontrastna diada med globalnim severom in globalnim jugom. Rachel Simon iz organizacije CAN Europe je delila, zakaj potrebujemo podnebno financiranje in da mora to biti pravično. Sodelavka društva Focus Barbara Kvac se je osredotočala na primer Slovenije in predstavila slovenski prispevek mednarodnemu podnebnemu financiranju, Jakob Sever Klasinc iz Mladih za podnebno pravičnost pa je razmišljal o financiranju trajnostnega prehoda.

O prvem seminarju je pisalo tudi Delo, posnetek drugega dne pa je na voljo tukaj.

 

 

Dogodek smo organizirali Focus, PIC in Umanotera v okviru projekta ClimACT – Climate action by European citizens delivers for development (CSO-LA/2020/415-561), ki ga financira Evropska unija. Vsebina dogodka je v domeni organizatorjev in v nobenem primeru ne predstavlja mnenja Evropske unije.