Spletni dogodek “Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov”

Konec januarja smo pričeli s ciklom konferenc, ki se bodo odvijale v okviru projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, kjer je Umanotera ena izmed projektnih partnerjev. Dogodek, ki ga je pripravila vodilna organizacija na projektu, španski Fundesplai, je raziskoval pomembnost vloge civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov.

Na konferenci so gostovali deležniki tako iz politične kot iz civilne sfere. V samostojnih nagovorih, predavanjih in na okrogli mizi so govorci izpostavili nujnost krepitve vezi med pridelovalci in potrošniki, pomembnost promocije ekološke pridelave hrane in vlogo lokalnih ekonomij pri ustvarjanju bolj trajnostnih prehranskih sistemov.

Prehranske politike je potrebno za dobre prehranske sisteme prihodnosti urediti tako na lokalnih ravneh kot na nacionalni ravni. Zato so na konferenci posebej izpostavili tudi uvajanje modelov bolj zdrave in trajnostne prehrane v različne izobraževalne kontekste, kot so na primer šole. Posebej pa je bila tekom konference poudarjena tudi nujnost participacije civilne družbe pri uspešnem vzpostavljanju trajnostnih prehranskih sistemov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenca je v obliki posnetka na voljo v angleškem jeziku.

Program konference najdete tu.

 

Konferenco so organizirali partnerji projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, ki je del Evropske pobude za podnebje EUKI Nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMU). Vsebina ne odraža pogledov BMU.