Spletni tečaj o podnebnih migracijah in globalnem učenju

V okviru projekta Onkraj zgodb je nastal interdisciplinarni spletni tečaj, v katerem so naslovljene teme okoljske in podnebne krize v povezavi s podnebnimi migracijami, udeleženci pa bodo spoznali orodja za naslavljanje globalnih izzivov. Tečaj se bo pričel 13. 2. 2023.

Na izredno informativen in zanimiv spletni tečaj Podnebne migracije skozi globalno učenje in perspektive mladih vabimo izobraževalce, mladinske delavce in aktiviste, ki želijo pridobiti praktična orodja za naslavljanje raznolikih in kompleksnih globalnih izzivov v izobraževalnih kontekstih in onkraj njih. Tečaj je obenem zanimiv za osebe z migrantskim ozadjem, študente novinarstva ali antropologije in bodoče učitelje.

Katere teme bodo spoznali udeleženci tečaja?

  • Podnebno in okoljsko krizo v povezavi z migracijami
  • Študije primerov podnebnih migracij
  • Metodologijo globalnega učenja
  • Dekolonizacijo izobraževanja ter podnebno in okoljsko krizo
  • Metodologijo zapisovanja zgodb
  • Poglede mladih na trenutne okoljske in družbene izzive

Tekom tečaja se bodo udeleženci seznanili s tehnikami intervjuvanja in mentorirali mlade pri intervjuvanju oseb iz Bolivije, Mjanmara, Ugande, BiH in Španije. Intervjuji bodo podlaga za pripravo zgodb. V projektu Onkraj zgodb bo namreč nastala knjižica z glasovi ljudi, ki podnebno in okoljsko krizo že doživljajo v tem trenutku.

Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Pri prijavi lahko izberete, katerega dela tečaja se želite udeležiti.

Več o spletnem tečaju si lahko v angleškem jeziku preberete v vabilu.

Pričetek tečaja: 13. 2. 2023.

Prijave se zbirajo do 29. 1. 2023.

 

 

 

 

Projekt Onkraj zgodb je sofinanciran skozi EU Erasmus program. Vsebine in materiali, ki nastajajo znotraj projekta, so produkt avtorjev. Komisija ni odgovorna za rabo teh informacij.