Sporazum TTIP naj bo za ljudi in okolje

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS ter Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vidita v Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) neposredno grožnjo obstoječim temeljnim pravicam ter zagotavljajnju varne in zdrave prihodnosti za človeka in okolje.“Prosta trgovina je dvorenezen meč. Ne nasprotujemo ji, vendar naj bo instrument trajnostnega razvoja, ne pa dobička korporacij na račun ljudi in okolja,” je poudarila direktorica Umanotere Vida Ogorelec. 

Umanotera in CNVOS pričakujeta popolno transparentnost vseh dokumentov in pogajanj, izločitev mehanizma ISDS in vključitev vsebin v podporo trajnostnemu razvoju. Poudarjata, da je v Sloveniji premalo debate o TTIP-u, precej več pa na evropski ravni. Zato je med drugim Umanotera pozvala vse kandidate v Sloveniji, naj se s podpisom zavežejo, da bodo kot prihodnji evropski poslanci podprli zgolj tiste trgovinske sporazume, ki bodo na prvo mesto postavili človeka in okolj.

Več o današnji konferenci za medije in projektu Trgovanje s prihodnostjo, v okviru katerega je potekal dogodek, je na tej spletni povezavi.